Politie krijg nieuw computersysteem

Geplaatst op 28 mei 2009, om 12:45 uur

APELDOORN – De politie Noord- en Oost-Gelderland neemt op 8 juni een nieuw computersysteem in gebruik. Dit systeem, Basis Voorziening Handhaving, vervangt het oude Bedrijfs Processen Systeem, waar al bijna 20 jaar mee wordt gewerkt.

Het grote voordeel van het nieuwe systeem is dat het een landelijk systeem is en aan het einde van 2009 door alle politiekorpsen in Nederland wordt gebruikt. Daarmee wordt de informatievoorziening beter en dat maakt de politie slagvaardiger.

VIDEOBLASTER.showTag('ndm_gelrenieuws_videoblaster');

Omdat de verschillen tussen het oude en nieuwe systeem groot zijn, hebben de politiemensen allemaal een gedegen opleiding gehad. Toch is zo’n nieuw systeem wennen. Het kan in de komende weken bijvoorbeeld voorkomen dat het opnemen van een aangifte, of het doorgeven van een niet-spoedeisende melding, wat langer duurt dan normaal. De politie vraagt daarvoor uw begrip. Na de gewenningsperiode zal het nieuwe systeem juist sneller werken dan het oude systeem, met tijdswinst voor zowel politie als de burger tot gevolg.

Het alarmnummer 112 werkt geheel buiten dit computersysteem om en een snelle inzet van de politie bij spoed blijft dus gewaarborgd.