Computerstoring bij politiekorpsen - GelreNieuws.nl

Computerstoring bij politiekorpsen

Geplaatst op 22 januari 2010, om 21:26 uur

APELDOORN – De politie in Noord-Oost Nederland kampt sinds woensdag 20 januari met computerproblemen. Het gaat hier om de korpsen Friesland, Groningen, Drenthe, IJsselland, Noord- en Oost- Gelderland, Gelderland Midden, Gelderland Zuid en Twente.

Per korps is er verschil in de mate van overlast. Technici werken hard aan de oplossing van de storing. De politieorganisatie is erop gericht, dat de operationele processen zoals noodhulp en directe hulpverlening blijft gegarandeerd.

De storingen betreffen voornamelijk interne (administratieve) processen. Concreet kunnen op dit moment beperkt zaken administratief worden vastgelegd in de systemen. Aangiftes via internet kunnen gewoon doorgaan, bij aangiftes die gedaan worden aan de bureaus kunnen wachttijden ontstaan. In de korpsen wordt gebruik gemaakt van alternatieven voor de computersystemen. Zo wordt in bijzondere gevallen gebruik gemaakt van handgeschreven processen-verbaal. De storing heeft geen invloed op de primaire processen als de noodhulp en de reguliere hulpverlening aan burgers. Ook het communicatiesysteem C2000 en de telefonische bereikbaarheid van de politie functioneren normaal.

De korpsen Friesland, Groningen, Drenthe, IJsselland, Noord- en Oost- Gelderland, Gelderland Midden, Gelderland Zuid en Twente functioneren op een gezamenlijk netwerk. De overige korpsen en het KLPD ondervinden geen hinder van de storing.