Groot onderzoek naar kinderporno

Geplaatst op 11 maart 2010, om 11:39 uur

APELDOORN – Door het gezamenlijke kinderpornoteam van de regio’s Noord- en Oost-Gelderland, Twente en IJsselland zijn tussen maandag 1 maart en woensdag 10 maart in totaal elf invallen gedaan in woningen in de drie regio’s.

Op de elf locaties, allemaal woningen, zijn rond de 5000 voorwerpen in beslag genomen waarop mogelijk kinderporno staat vermeld. Voorwerpen die in beslag zijn genomen zijn o.a. videobanden, dvd’s, cd’s, foto en filmapparatuur en laptops en pc’s.

Wanneer er uit het verdere onderzoek blijkt dat het inderdaad om kinderporno gaat zal in overleg met justitie tot aanhouding worden overgegaan. Op dit moment kan gesteld worden dat op een deel van de in beslaggenomen voorwerpen die tot nu toe zijn onderzocht, kinderporno is aangetroffen.

Maandag 1 maart hebben er zoekingen plaatsgevonden in vier woningen in Enschede. Woensdag 3 maart in een drietal woningen in Deventer, Staphorst en Zwolle. Op vrijdag 5 maart is er gezocht op twee adressen in Apeldoorn en op woensdag 10 maart in een woning in Apeldoorn en Harderwijk.

Het bovenregionale kinderpornoteam werkt sinds 1 januari jl. samen vanuit het bureau van de politie Twente in Hengelo. Het team bestaat uit zes specialisten, vanuit iedere regio twee. De aansturing en regie liggen in Twente.

Kinderporno is binnen de Nederlandse politie een aandachtsgebied. Om de capaciteit en kennis nu te bundelen is binnen de drie betrokken regio’s besloten om samen te werken om op die manier een en ander efficiënter op te kunnen pakken.

Hiermee is nu een begin gemaakt en zijn zaken die al geruime tijd binnen de betrokken regio’s op de plank lagen opgepakt. Het gaat daarbij om zaken die niet een direct gevaar vormden voor bijvoorbeeld slachtoffers.