Camera’s in de strijd tegen hangjongeren

Geplaatst op 23 juni 2010, om 16:12 uur

BRUMMEN – De Brummense gemeenteraad heeft burgemeester Niels Joosten in zijn rol van portefeuillehouder openbare orde en veiligheid woensdagavond onder voorwaarden de vrije hand gegeven camera’s te plaatsen bij de roemruchte locatie Bernstein in Eerbeek.

Cameratoezicht als uiterste middel om een eind te maken aan de overlast van hangjongeren. Daarmee gaf de raad Joosten de rugdekking waar hij om vroeg. “Want het gaat hier om een duivels dilemma. Ik ben ervan overtuigd dat cameratoezicht heel effectief kan zijn. Als je weet dat de rottigheid die je uithaalt wordt vastgelegd, schrikt dat af. Preventief is het een probaat middel, maar de wettelijke mogelijkheden zijn zeer beperkt.” Onder meer omdat politie en justitie het aspect privacybescherming zwaar laten wegen. Joosten sluit dan ook niet uit dat het plaatsen van camera’s juridische consequenties heeft. Ook wees hij op het onvermijdelijke prijskaartje. Desalniettemin is hij van mening, dat de ernst van de overtredingen cameratoezicht rechtvaardigt.

VIDEOBLASTER.showTag('ndm_gelrenieuws_videoblaster');

De inzet van camera’s is een laatste redmiddel. Op dit moment zijn al tal van maatregelen van kracht.