Mestuitrijdende boer op de bon

Geplaatst op 2 februari 2011, om 14:40 uur

WINTERSWIJK – De politie heeft dinsdag 1 februari een 47-jarige agrariër uit Winterswijk proces-verbaal gegeven voor het uitrijden van mest over zijn bevroren grasland. Volgens de wet is het verboden om dit te doen indien de bodem geheel of gedeeltelijk is bevroren of geheel of gedeeltelijk is bedekt met sneeuw.

De politie werd door een getuige geattendeerd op het feit dat een agrariër aan de rand van Winterswijk bezig was om op een weiland vaste mest uit te rijden. Volgens artikel 3 van het “Besluit gebruik meststoffen” is dit verboden van 1 september tot 1 februari. Daarnaast geldt het voorbehoud dat de grond onder andere niet bevroren mag zijn. Gezien het weersverloop van de afgelopen dagen, was dit nu wel het geval. De politie maakt proces-verbaal op tegen de eigenaar van de grond die opdracht gaf tot het uitrijden van de mest.

VIDEOBLASTER.showTag('ndm_gelrenieuws_videoblaster');