Illegale crosser rijdt in op boswachters - GelreNieuws        

Illegale crosser rijdt in op boswachters

Geplaatst op 15 maart 2011, om 16:37 uur

KOOTWIJK/APELDOORN – Een 53-jarige man uit Apeldoorn is zondagmorgen 12 maart tijdens een grootscheepse controle van het Groennetwerk, politie en Marechaussee, ingereden op een tweetal Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s).

Ze moesten opzij springen om te voorkomen dat ze werden aangereden. De man kon worden achterhaald en is opgepakt.

Een andere illegale crosser, een 38-jarige man uit Biddinghuizen, die los van het eerste incident, diezelfde ochtend in het natuurgebied werd betrapt, sloeg op de vlucht. Doordat de controlerende BOA’s het kenteken konden noteren, werd bij de man, later op de dag, bij zijn woning, de motorfiets in beslag genomen

Beide incidenten deden zich voor in natuurgebied Caitwickerzand bij Kootwijk, tijdens controles die afgelopen weekeinde op zaterdag en zondag werden gehouden door het Groennetwerk, de BOA,s van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting Het Geldersch Landschap en enkele particuliere terreineigenaren in de natuurgebieden van de Midden Veluwe, waarbij het accent lag op “stangenzoekers” en illegale motorcrossers.

Uiteraard was er ook oog voor andere overtredingen in de natuurgebieden.

Zo werden er meerdere hondenbezitters gewaarschuwd voor het niet aangelijnd uitlaten van hun huisdier.

Een amateurfotograaf werd bekeurd omdat hij zich buiten de toegestane paden in het wildgebied ophield. Tijdens de controles werd nog een hertenkalf aangetroffen dat verstrikt zat in een raster en dermate gewond was dat het uit zijn lijden moest worden verlost.

Illegale crossers
De illegale crosser uit Apeldoorn, die na het inrijden met hoge snelheid verder reed, kon door een medewerker van de Marechaussee, op een speciale “off the road motor” worden achterhaald en worden aangehouden. Zijn motorfiets werd in beslag genomen.

Ook de man uit Biddenghuizen is zijn motorfiets kwijt. Tegen beide illegale crossers wordt een proces-verbaal opgemaakt. De officier van justitie beslist over een verdere vervolging van het tweetal.

“De succesvolle acties van het weekeinde geven de goede samenwerking weer tussen het Groennetwerk, de politie en de Koninklijke Marechaussee”, aldus boswachter en persvoorlichter John ter Horst van de stichting Groennetwerk. De Stichting Groennetwerk is een organisatie binnen de politieregio Noord en Oost Gelderland met groene buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) die toezien op de naleving van de groene wetgeving. Naast de BOA’s deden het weekeinde ook de regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland, met het regionale Milieuteam en Team Zuid van Apeldoorn mee aan de controles in de natuurgebieden. Ook medewerkers van de politieregio Gelderland Midden en de Koninklijke Marechaussee, met speciale “off the road” motoren ondersteunden de controles, evenals een politie-helikopter van het KLPD. In totaal leverden deze disciplines zo’n 40 ondersteunende medewerkers.

Stangen zoeken
Het zoeken naar geweistangen is de laatste jaren erg actueel geworden. Eind februari en in maart vallen de beide geweistangen van het hoofd van het mannelijke edelhert. Direct begint er weer een nieuw gewei te groeien wat omgeven is door basthuid. In juli – augustus is het gewei weer volgroeid en word de huid eraf geveegd. Dit herhaalt zich dan jaar op jaar. Ieder voorjaar kruipen er weer een aantal personen door de dekkingen waar het wild zich overdag schuil houd, zelfs rustgebieden worden doorgezocht om een afwerpstang te bemachtigen. Veel herten worden dan ook opgejaagd en steken doorgaande wegen over en lopen soms zelf voor een auto. “Veel ellende voor mens en dier”, aldus John ter Horst

Boetes
Een standaard boete voor het buiten wegen en paden lopen is 70 euro, maar wanneer blijkt dat de dieren door gedrag van deze personen opgejaagd worden, dan wordt het een ander verhaal. De Flora en Fauna wetgeving is hier op van toepassing en een boete van een paar honderd euro is dan gauw aan de orde.

Boswachter John ter Horst legt verder uit, dat het motorcrossen in het voorjaar ook weer actueel is. Hier kan een BOA alleen, in het bos niet veel uitrichten.

Samenwerking met de politie en de Koninklijke Marechaussee die over getrainde crossers en speciale motoren beschikt, met goede communicatiemiddelen, leiden bij grote controles tot succesvol optreden. Een helikopter van het KLPD bewijst ook goede diensten.

Crossen met motoren en Quads wordt niet getolereerd. Sporen in de bossen en heidevlakten en zandverstuivingen bewijzen dat deze personen geen affiniteit hebben met de natuur, niets wordt ontzien, wildwissels, zeldzame (korst) mossoorten op de vlaktes worden vernield en ook wild word aangereden.

Verder schuwt men niet om over speciale voor het wild aangelegde ecoducten te crossen.

Daarnaast krijgen ruiters en wandelaars de schrik van hun leven als in een keer uit het niets motoren opdoemen en met veel geweld langskomen. Het is enkele jaren geleden zelfs voorgekomen dat een hond voor de ogen van zijn baasje werd doodgereden, zo geeft John ter Horst aan. Wie aangehouden wordt in de natuurgebieden waar je niet mag komen, krijgt een proces-verbaal en is in de meeste gevallen zijn motor kwijt. Daarbij gaat het natuurlijk niet om zoveel mogelijk bekeuringen uit te delen. Met name de terreinbeherende organisaties zijn in eerste lijn gastheer in hun terreinen, een goed verhaal en/of een waarschuwing kan ook werken.

Er zullen meer acties volgen in de loop van het jaar.