Honderd euro boete voor milieuvervuilers

Geplaatst op 16 mei 2011, om 19:36 uur

APELDOORN – De politie en medewerkers van het Team Handhaving Openbare Ruimte van de gemeente Apeldoorn hebben de afgelopen weken intensief gecontroleerd op het weggooien van afval op straat tijdens de schoolpauzes.

De controles vonden in het noordelijke deel van Apeldoorn plaats naar aanleiding van klachten van bewoners. In totaal zijn er hiervoor 37 processen-verbaal uitgeschreven.

VIDEOBLASTER.showTag('ndm_gelrenieuws_videoblaster');

Bij de politie waren diverse klachten binnengekomen over het weggooien van zwerfafval in de buurt van routes vanaf supermarkten naar scholen. Daarom heeft de politie samen met medewerkers van het Team Handhaving Openbare Ruimte van de gemeente Apeldoorn besloten extra te controleren. Er werd vooral gecontroleerd tijdens de schoolpauzes van middelbare scholen in het gebied rondom het Sprengenpark en het Oranjepark.

In totaal zijn er 37 bonnen uitgeschreven voor het weggooien van afval (100 euro). Bij de controles werd ook gelet op andere strafbare feiten. Tien personen kregen een bon voor het rijden met een brom- of snorfiets in het park, boete 70 euro. Zes personen kregen een bon voor het drinken van alcohol op straat, twee voor het niet dragen van een helm en twee voor het niet voorhanden hebben van een vispas. Voor alledrie deze feiten bedraagt de boete ook 70 euro. Vier mensen zijn beboet voor het niet tonen van een id-bewijs, dit boetebedrag bepaalt justitie. Het overgrote deel van de bekeurde personen was scholier, maar ook enkele volwassenen kregen een bekeuring voor bovenstaande feiten.

Voorafgaand aan de controle zijn er posters opgehangen in de scholen met de tekst ‘Hou 100 euro op zak, gooi je troep in de bak!’.