Inwoners kiezen prioriteit wijkagent via twitter - GelreNieuws        

Inwoners kiezen prioriteit wijkagent via twitter

Geplaatst op 5 augustus 2011, om 13:58 uur

APELDOORN – Bewoners van de Apeldoornse wijken Driehuizen, Brinkhorst en Waterloo hebben gestemd op een poll van hun wijkagent over waar de politie de komende tijd extra aandacht aan moet besteden. Wijkagent Machiel van de Ven riep wijkbewoners via twitter op om te reageren. De bijna honderd bewoners die meededen gaven vooral prioriteit aan snelheid in 30 kilometerzones. De politie gaat de komende tijd extra controles houden.

Via een poll op internet konden inwoners van de wijken Driehuizen, Brinkhorst en Waterloo één van de vijf onderwerpen kiezen waar zij de meeste overlast van ondervinden. In de poll zijn vijf veel voorkomende problemen op een rij gezet die in veel wijken spelen, waaronder snelheid in 30-km zones, verkeersgedrag rondom scholen en overlast van jeugd. Ruim 47% gaf aan hinder te ondervinden van bestuurders die te hard rijden in woongebieden. De bewoners hebben in de poll aangegeven op welke tijden en locaties de overlast het meest aan de orde is. Op basis hiervan worden de controles de komende tijd gericht gehouden.

Twitter
Dat bewoners uit een wijk meebeslissen in over de inzet van de wijkagent is niet nieuw. Via twitter blijkt het wel makkelijker te organiseren. Machiel van de Ven is erg tevreden over de twitter; ‘Op een eenvoudige manier kan ik weten wat er leeft in de wijk. Twitter vervangt mijn persoonlijke contacten in de wijk niet, het is wel een welkome aanvulling.’ Machiel hoopt dat twitter een laagdrempelige manier is voor burgers om door te geven wat men belangrijk vindt.

Extra controles
Naar aanleiding van de poll kunnen wijkbewoners de komende tijd rekenen op extra snelheidscontroles in de wijken. De controles worden niet alleen door Machiel uitgevoerd. Ook andere collega’s zijn in de wijk actief.

Twitterende wijkagenten                           
De wijkagenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland experimenteren volop met manieren om hun wijkbewoners meer te betrekken bij het politiewerk. De wijkagenten in Winterswijk laten zich bijvoorbeeld via twitter uitnodigen bij plaatsgenoten thuis op de koffie om met hen te praten over zaken die in de wijk spelen. Machiel van de Ven is nu de eerste die een internetpoll heeft bedacht en onder de aandacht brengt via twitter. In het regiogebied zijn 62 wijkagenten actief op twitter.