Meer aangiftes geweld tegen politieagenten

Geplaatst op 4 augustus 2011, om 18:28 uur

REGIO – Agenten van het politiekorps Noord- en Oost-Gelderland deden de eerste zes maanden van dit jaar vaker aangifte van een geweldsincident dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Het aantal aangiftes steeg met 34%. Geweld tegen politieagenten wordt door het korps niet geaccepteerd, aannemelijk is dat de stijging wordt veroorzaakt doordat er binnen het korps steeds meer aandacht voor het onderwerp is.

Agenten komen bij de uitvoering van hun werk regelmatig in aanraking met geweldssituaties, zoals vechtpartijen, bedreigingen en beledigingen. Taak van de agenten is om verdere escalatie te voorkomen. Helaas zijn zij zelf ook regelmatig het doelwit van geweld, agressie of beledigingen. In de eerste zes maanden van 2010 is er 150 keer door een agent aangifte gedaan van een geweldsincident. In het eerste half jaar van 2011 is er 202 keer aangifte gedaan. Het gaat in de meeste gevallen (134 in 2011) om belediging.

VIDEOBLASTER.showTag('ndm_gelrenieuws_videoblaster');

Onacceptabel
Agenten doen ook gewoon hun werk om een boterham te verdienen. Dat zij tijdens dit werk persoonlijk gedupeerd worden door belagers of beledigers is onacceptabel. De korpsleiding heeft in 2010 veel aandacht gevraagd voor geweldsincidenten en de afhandeling daarvan. Ook riep men gedupeerde agenten op om altijd aangifte te doen als er een strafbaar feit tegen hen gepleegd is. Plaatsvervangend korpschef Gerard ten Have: ‘Samen maken wij ons sterk om duidelijk te maken dat geweld en agressie niet getolereerd worden’.

Maatregelen
Binnen het korps wordt er niet alleen meer aandacht besteed aan het onderwerp, ook wordt er geïnvesteerd. Eind 2010 zijn er nieuwe helmcamera’s besteld die worden ingezet bij grote evenementen en situaties waarbij veel publiek op de been is. Agenten die met de camera’s hebben gewerkt zijn zeer positief over de de-escalerende werking ervan. In meerdere situaties bleek dat agressieve mensen op afstand bleven na het zien van de camera’s.

Vervolging
Het beleid van het Openbaar Ministerie is erop gericht dat personen die geweld uiten naar politieambtenaren, of anderen met een publieke taak, een extra zware strafeis tegemoet kunnen zien. De Officier van Justitie kan straffen eisen tot 200% hoger dan normaal.

Bij het bepalen van de strafeis kijkt de officier van justitie naar allerlei factoren, waaronder de ernst van het delict, de leeftijd van de verdachte en eventuele eerdere veroordelingen. Bij geweldsmisdrijven zijn ook de slachtoffer relevant, bv het feit dat het een agent is. Voor het slachtoffer is het mogelijk zich te voegen in het strafproces om zijn schade te verhalen.