Aanhoudingen tijdens preventief fouilleren

Geplaatst op 6 november 2011, om 17:45 uur

APELDOORN – De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag 6 november in Apeldoorn een tweede actie met preventief fouilleren gehouden. Er werden ruim 500 mensen onderworpen aan een fouillering. Er werden diverse wapens, voornamelijk messen aangetroffen en de bezitters werden aangehouden.

De politie hield op deze drukke uitgaansavond haar tweede preventieve controle. Bezoekers van het horecagebied werden steekproefsgewijs gecontroleerd. Er werd heel positief op de controle gereageerd, een enkeling was het er niet mee eens.

Naast de controle van voetgangers, mag tijdens de controle ook in voertuigen worden gekeken, die in het uitgaansgebied rijden. In één van de 50 gecontroleerde auto’s werd een dolkmes in een portiervak aangetroffen. Naast een boksbeugel werden er vijf messen aangetroffen bij mensen die gingen stappen.

De bezitters, in de leeftijd van 16 t/m 28 jaar en allen afkomstig uit Apeldoorn, werden aangehouden en ingesloten voor verhoor. Tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt.

De maatregel, die in overleg met de gemeente en het Openbaar Ministerie wordt uitgevoerd, is gericht tegen het dragen van wapens. Aanleiding is het toegenomen aantal gewelds-incidenten en wapenbezit in de eerste helft van dit jaar. De afgelopen jaren is de veiligheid in het uitgaansgebied verbeterd door de inzet van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. De inzet van alle partijen is er nu op gericht om het uitgaansgebied veilig te houden.

Naast de aanhoudingen voor wapenbezit moest de politie enkele keren optreden tijdens vechtpartijen op straat of in een horecazaak. Ook hier werden meerdere aanhoudingen verricht. Tot slot is een 24-jarige Apeldoorner aangehouden. Hij werd nog gezocht voor een politieonderzoek en bleek nog 28 dagen detentie te moeten uitzitten.