Blitz-gangers beraden op actie tegen sluiting

Geplaatst op 9 december 2011, om 19:45 uur

BRUMMEN – Jongeren die jongerencentrum Blitz in Brummen bezoeken beraden zich op actie. Zij willen voorkomen dat het jongerencentrum op vrijdagavonden dicht moet; een voorstel van de wijkraad na overlastmeldingen.

Uit een onderzoek door Wijkraad Brummen Centraal, waaraan 37 van de 46 omwonden gehoor gaven, blijkt dat bijna 80 procent van hen de huidige locatie van het jongerencentrum als onacceptabel ziet. 94 procent van deze mensen ervaart overlast in de woonomgeving, waarvan iets meer dan de helft een hoge tot zeer hoge mate van overlast ervaart, met name op de vrijdagavond. De wijkraad vraagt de gemeente daarom het jongerencentrum op vrijdagavonden te sluiten.

VIDEOBLASTER.showTag('ndm_gelrenieuws_videoblaster');

Jongeren overwegen een actie op te starten om Blitz open te houden. “Ik kom hier zeker twee en soms wel drie keer in de week. Hier ontmoet ik mijn vrienden”, zegt bezoeker Jari Männl (15). Als het centrum dicht moet, zoeken jongeren buiten een hangplek. Ook is er volgens hen in Brummen geen andere plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten en krijg je van sluiting juist meer overlast.

Het college van burgemeester en wethouders beraadt zich nog op het verzoek van de wijkraad. Een reactie wordt binnen één à twee weken verwacht.