Voorst dringt nutteloze brandmeldingen terug

Geplaatst op 6 december 2011, om 14:27 uur

TWELLO – De gemeente Voorst gaat het aantal nutteloze brandmeldingen die via automatische brandmeldinstallaties worden gemeld terugdringen. De afgelopen jaren was het in meer dan 95 procent van de gevallen loos alarm.

Bij elke melding die via een zogenoemd OMS-systeem wordt gemeld rukt de brandweer met spoed uit. Dat brengt volgens de gemeente verkeersrisico’s met zich mee. De brandweer is daarnaast tijdens zo’n uitruk niet beschikbaar voor andere, wel noodzakelijke, hulpverlening. Als er in een gebouw vaak nutteloze brandmeldingen voorkomen, reageren mensen uiteindelijk vaak minder alert op brandmeldingen en op ontruimingsalarmen. Dat kan weer tot extra gevaar leiden bij een echte brandmelding. Bovendien zijn de kosten van een nutteloze melding hoog: één uitruk kost meer dan 1000 euro.

VIDEOBLASTER.showTag('ndm_gelrenieuws_videoblaster');

Als er in een bepaald gebouw vaak een nutteloze brandmelding voorkomt, gaat de brandweer in eerste instantie met de eigenaar ervan in gesprek om te kijken of er een oplossing is voor dit probleem. Daarnaast houdt de brandweer streng toezicht op de installaties. Deze moeten voldoen aan bepaalde voorschriften en eisen, zodat nutteloze meldingen zoveel als mogelijk kunnen worden voorkomen.

Naast genoemde bestaande maatregelen heeft het Voorster college van B&W nu besloten om naleving van de voorschriften die gelden voor brandmeldinstallaties, na een waarschuwing, voortaan ook bestuursrechtelijk af te dwingen. Ook is besloten om zogeheten ‘niet-verplichte doormeldingen’ van installaties naar de meldkamer op te heffen als blijkt dat deze veel nodeloze meldingen veroorzaken.