Stichting Zonnehuizen maakt doorstart

Geplaatst op 10 januari 2012, om 14:28 uur

BRUMMEN/ZUTPHEN – De failliete zorginstelling Zonnehuizen is overgenomen. Daarmee blijft de zorg en het onderwijs van de stichting behouden. De antroposofische zorggroep heeft vestigingen in onder meer Brummen en Zutphen.

LSG-Rentray neemt het kind- en jeugdzorg en het onderwijs over en de volwassenenzorg komt bij de Groep Winter terecht. Door het faillissement stonden in heel Nederland 2300 medewerkers van de stichting op straat. Ongeveer twee-derde van het personeel kan opnieuw aan de slag. De medewerkers die werkzaam zijn in de directe zorg en het onderwijs zullen grotendeels in dienst kunnen treden bij de partij die de zorg en het onderwijs overneemt. Hierdoor blijven de cliënten de zorg en het onderwijs ontvangen door voor hen bekende medewerkers. Voor een deel van de overige medewerkers zal helaas geen vervolg in de doorstart mogelijk zijn.

De inspectie voor de gezondheidszorg houdt de komende tijd verscherpt toezicht vanwege de overname. Cliënten, ouders of vertegenwoordigers van cliënten en medewerkers worden geïnformeerd via bijeenkomsten waarbij LSG-Rentray en de Groep Winter zich zullen voorstellen en de plannen uiteen zullen zetten.