Apeldoorn onderzoekt ‘indrinkgedrag’ stappers - GelreNieuws        

Apeldoorn onderzoekt ‘indrinkgedrag’ stappers

Geplaatst op 15 april 2012, om 13:33 uur

APELDOORN – De politie heeft zaterdagavond in het centrum van Apeldoorn vrijwillige blaastesten afgenomen om te onderzoeken of, en in welke mate, het uitgaanspubliek al voor het stappen gedronken heeft. Politie en gemeente hebben de indruk het het fenomeen indrinken toeneemt.

De politie had tussen 22:00 en 02:00 uur op twee punten controleplekken ingericht. Iedereen die aan de controle meewerkte, kreeg een BOB-sleutelhanger. In totaal zijn er ruim 500 blaastesten afgenomen en enkele vragen beantwoord. De controle was nadrukkelijk gericht op het arriverende uitgaanspubliek. Mensen die tussen 22:00 en 02:00 uur langs de controleplekken kwamen om naar huis te gaan zijn niet gevraagd om te blazen.

De gemeente zal de verzamelde informatie analyseren en de resultaten later deze maand publiceren. Horecaondernemers, politie en gemeente besteden veel aandacht aan een fijne uitgaansomgeving op en rond het Caterplein. De afgelopen jaren is de veiligheid in het uitgaansgebied verbeterd door de inzet van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. De inzet van alle partijen is er nu op gericht om het uitgaansgebied veilig te houden. Bij veel incidenten waarbij sprake is van agressief gedrag, is alcohol de boosdoener. Overmatig alcoholgebruik heeft om deze reden vaak een nadelige invloed op de sfeer in een uitgaansgebied.

Niet alleen omwille van de veiligheid, maar ook om gezondheidsredenen, vinden politie en gemeente het zorgelijk dat steeds vaker sprake lijkt te zijn van indrinken. De overheid wijst met regelmaat op de effecten van overmatig alcoholgebruik door jongeren, ook op de langere termijn. Reden voor politie en gemeente om het fenomeen indrinken nader te onderzoeken en onder de aandacht te brengen.