Lintje voor oud-brandweerman uit Eerbeek

Geplaatst op 4 november 2012, om 00:21 uur


BRUMMEN
– Tijdens de jaarlijkse korpsavond van de brandweer van de gemeente Brummen heeft burgemeester Niels Joosten een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Theo Koenders uit Eerbeek. Hij werd benoemd tot Lid in De Orde van Oranje-Nassau. De korpsavond vond zaterdag 3 november plaats in Uitspanning De Vroolijke Frans in Brummen.

De heer Koenders heeft zich, tot aan zijn recente afscheid op 1 maart 20102, ruim 30 jaar vrijwillig ingezet voor de brandweer Eerbeek (later Vrijwillige Brandweer IJsselstreek). Hij is begonnen als brandwacht/manschap en is opgeklommen tot postcommandant en bevelvoerder, met als extra specialisatie chauffeur. In deze hoedanigheid heeft hij vele brandweertaken vervuld en opleidingen daartoe gevolgd. Naast zijn zelfstandig ondernemerschap (Koenders Metaalwerken BV te Eerbeek) was hij 24 uur per dag beschikbaar voor de brandweer.

Op1 januari 2010 nam Koenders het postcommandantschap in Eerbeek over. Dit was in een tijd waarbij er veel ontwikkelingen gaande waren in de brandweerorganisatie. Alle vrijwilligers zijn in die periode overgegaan naar een regionale dienst, de brandweerzorg werd formeel neergelegd bij de Veiligheidsregio en de gemeente ging een stevig onderdeel uitmaken van een brandweercluster met de brandweerkorpsen in de gemeenten Lochem en Zutphen. De heer Koenders heeft ervoor gezorgd dat de post van Eerbeek die ontwikkelingen kon volgen en heeft ‘zijn mensen’ hier heel stabiel doorheen geleid. Dat Theo deze taak zo goed heeft opgepakt, naast zijn drukke  werkzaamheden, is een bijzondere prestatie.

Traditiegetrouw reikte burgemeester Joosten ook weer enkele diploma’s uit. Erwin te Bokkel mocht zijn diploma Officier van Dienst en brandweerchauffeur in ontvangst nemen en Jurgen Waanders behaalde zijn papieren voor het vak voertuigbediener/pompbediener. Bijzondere aandacht kregen de vier jubilarissen van de brandweer: Edwin Assië, Henk Peters en Gerard Gabriël met 12,5 dienstjaren, Erik Mulder met 25 jaar brandweerdienst en Theo Koenders met 30 dienstjaren. Ze ontvingen een oorkonde, medaille en bos bloemen.

De complete fotoreportage is op verzoek verkrijgbaar. Mail naar GelreNieuws; [email protected]. (Uitsluitend voor brandweerlieden van de gemeente Brummen.)