Nieuwe spreekuurlocatie voor wijkagenten

Geplaatst op 1 november 2012, om 13:27 uur

WINTERSWIJK – De wijkagenten in Winterswijk krijgen een nieuwe spreekuurlocatie. Met ingang van 7 november houden ze iedere woensdag van 10.00 tot 11.00 uur spreekuur in ‘De Post’, het voormalige postkantoor, aan de Balinkesstraat in Winterswijk.

Het spreekuur is er voor inwoners van Winterswijk die met de wijkagent willen spreken. Iedere week is er tijdens het spreekuur een andere wijkagent aanwezig om mensen te woord te staan.

Inwoners van Winterswijk kunnen op het spreekuur terecht met bijvoorbeeld klachten over snelheid, jeugdoverlast, drugsoverlast, preventievragen, verkeerssituaties rondom scholen, inbraken, vernielingen etc. Ook wijkgerelateerde politiezaken die een structurele aanpak vragen, kunnen tijdens het spreekuur worden besproken.

Samen met hun netwerk van partners, denk hierbij aan gemeente, centrum voor jeugd en gezin, woningstichting, jongerenwerk, verslavingszorg en buurtbemiddeling, zoeken de wijkagenten dan naar oplossingen.
Er is gekozen voor locatie De Post, omdat daar veel netwerkpartners onder één dak zijn gevestigd. Bewoners kunnen in specifieke gevallen dus snel worden doorverwezen naar de partners van de politie.

De wijkagenten zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0900 – 8844.
Benieuwd naar wat er in uw wijk gebeurt? Volg dan de wijkagenten via twitter.
Henk Kleijn Winkel, Winterswijk-West: @polwwijkwest
Roland van de Kempe, Winterswijk-Oost: @polwwijkoost
Berend Jager, Winterswijk Centrum: @polWwijkCentrum
Willem Saris, Winterswijk Buitengebied: @polwwijkbuiten

Met de ingebruikname van de nieuwe spreekuurlocatie, vervalt de spreekuurlocatie in
wijksteunpunt de Oosthoek aan de Olmenstraat 37.