Verslavingsinstelling onder verscherpt toezicht

Geplaatst op 24 juni 2013, om 15:10 uur

ZUTPHEN – De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft Verslavingsinstelling Narconon in Zutphen voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Naar aanleiding van meldingen bracht de IGZ verschillende onaangekondigde bezoeken.

Mede op basis van de waarnemingen tijdens het laatste bezoek heeft de inspectie twijfels over de bereidheid en het vermogen van de instelling om afspraken met de IGZ na te komen.

VIDEOBLASTER.showTag('ndm_gelrenieuws_videoblaster');

Omwille van de patiëntveiligheid sprak de IGZ met Narconon af dat zij geen cliënten meer opnemen met actuele verslavingsproblematiek en/of ernstige psychische/psychiatrische problemen. Ook zal de instelling alle cliënten voorafgaand aan opname laten beoordelen door een arts. Verder heeft Narconon aangegeven de Wtzi-toelating van de stichting in te trekken.

De inspectie stelt verscherpt toezicht in om met onaangekondigde bezoeken het nakomen van deze afspraken te toetsen. Als er bij Narconon tijdens en na afloop van de zes maanden verscherpt toezicht nog steeds risico’s voor de patiëntveiligheid zijn, dan overweegt de inspectie een andere maatregel of de minister van VWS te adviseren een aanwijzing te geven.