Gemeenten gaan drankverbod handhaven

Geplaatst op 9 januari 2014, om 12:45 uur

ARNHEM/RHEDEN – Uit onderzoek van GelreNieuws blijkt dat Gemeente Arnhem en Rheden al druk bezig zijn met de handhaving van de nieuwe drank en horeca wet. Vanaf 1 januari mag er pas drank verkocht worden vanaf 18 jaar.

De handhavingstaak lag voorheen bij het Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en vanaf januari 2014 bij de gemeenten. Ze krijgen hiervoor geen extra budget. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is het hier niet mee eens, maar ziet geen mogelijkheid om die beslissing terug te draaien. De VNG zegt hierover dat zij zich bewust is dat gemeenten hierdoor in een lastige positie worden gemanoeuvreerd.

VIDEOBLASTER.showTag('ndm_gelrenieuws_videoblaster');

Zowel de gemeente Rheden als de gemeente Arnhem maakt zich zorgen over het alcoholgebruik door jongeren. ‘’Het omlaag brengen van de leeftijd waarop jongeren alcohol in hun bezit mogen hebben, en dus gebruiken, vinden wij een goede stap in de richting van het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren.’’ Afgelopen jaar zijn er in Arnhem acht Buitgewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) opgeleid om te kunnen handhaven. ‘’Die accentverschuiving houdt in dat op jaarbasis structureel ongeveer 2000 uur zal worden besteed aan de handhaving van de D&H wet. We verwachten dat dat voldoende is.’’, aldus de gemeente Arnhem tegenover GelreNieuws.

De gemeente Rheden start met de basiscontroles. De toezichthouders zullen nog niet direct alle onderdelen tegelijk oppakken. De handhaving van de drank en horecawet is een geheel nieuwe en ook wezenlijke andere taak voor de toezichthouders. ‘’De aandacht gaat vooral uit naar voorlichting en bewustwording. Wat later zullen we starten met de leeftijdscontroles. In de tweede helft van het jaar zitten we dan op het niveau van een complete handhaving.’’

Horecagelegenheden en detailhandel die alcohol verstrekken aan jongeren onder de 18 jaar riskeren een boete in Arnhem. De boete bedraagt ten minste € 1.360,-. Bij een volgende overtreding volgt een nieuwe boete en kan de burgemeester overgaan tot (tijdelijke) intrekking van de vergunning. Voor jongeren onder de 18 jaar geldt dat wanneer zij op een openbare plek in het bezit zijn van alcohol een boete kunnen krijgen. Voor jongeren onder de 16 jaar bedraagt deze € 45,-. Voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar is de boete € 90,-.

Gemeenten Arnhem en Rheden zijn open over de kwestie in tegenstelling tot de gemeenten Brummen en Zutphen die nog niet op onze vragen gereageerd hebben.