Brand aangestoken door brandweermensen

Geplaatst op 20 oktober 2014, om 19:35 uur

foto: Jean-Marc RegelinkZUTPHEN – In de komende weken voeren Brandweer Nederland en de Brandweeracademie praktijkexperimenten uit, hierbij wordt met daadwerkelijk vuur en rook de ontwikkeling van een brand gevolgd.

Voor Nederlandse begrippen zijn het unieke experimenten die een grote wetenschappelijke meerwaarde hebben voor de brandweer. De Brandweeracademie voert dit jaar drie grote onderzoeken uit die voor en met de brandweer met als doel om de veiligheid bij brand in Nederland te vergoten voor burgers en de brandweermensen zelf. De onderzoeken richten zich vooral op het brandverloop en de effectiviteit van rookmelders en waterleidingsprinklers. Om een zo realistisch mogelijk beeld te krijgen van een echte praktijksituatie worden de onderzoeken gehouden in sloopwoningen die ingericht zijn met modern meubilair.

Al de experimenten worden gehouden in Zutphen. Vanwege het maatschappelijk belang ondersteunt de gemeente Zutphen deze experimenten van harte. Door continue te controleren proberen de gemeente en de brandweer wordt geprobeerd te overlast voor milieu, bedrijven en bewoners tot een minimum te beperken.

Ook werd er getest met een prototype van een blusrobot die in de toekomst ingezet zal gaan worden bij onder andere grote industriebranden.