Tweede asielzoekerscentrum komt in Velp - GelreNieuws        

Tweede asielzoekerscentrum komt in Velp

Geplaatst op 13 april 2016, om 13:18 uur

asielzoekersVELP – In het voormalige pand van Bureau Jeugdzorg aan de Arnhemsestraatweg 348 in Velp is de beoogde locatie voor de vestiging van een 2e opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente Rheden. Het college heeft positief besloten op een verzoek van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) daartoe. Het gaat om de opvang van maximaal 204 asielzoekers.

Het verzoek van het COA voldoet aan de eerder door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten voor de opvang van vluchtelingen. Kern daarvan is dat in de gemeente Rheden alleen plek is voor een tweede reguliere opvanglocatie voor maximaal 300 personen. Aan de Broekstraat in Velp is al een opvanglocatie gevestigd.

Op dit moment heeft het COA te maken met een stijging van de bezetting op de opvanglocaties en een geringe doorstroom van vergunninghouders naar woningen elders in het land. Daarom is uitbreiding van opvangcapaciteit nodig. De gemeente sluiten met het COA een overeenkomst af voor 2 jaar. Naar verwachting komen de eerste bewoners in de zomer van 2016. Er worden maximaal 204 asielzoekers opgevangen. Ze komen niet allemaal op hetzelfde moment.

Na het doorlopen van de procedure om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan stromen naar verwachting in de zomer van 2016 de eerste asielzoekers in. Wethouder Tjebbe Vugts heeft vertrouwen in een goede afloop: “Wij realiseren ons natuurlijk dat dit besluit impact heeft. Het is daarom belangrijk om goed in contact te zijn en te blijven met onze inwoners, in het bijzonder de direct aanwonenden. De gemeente Rheden heeft positieve ervaringen met de al bestaande opvanglocatie aan de Broekstraat in Velp. Onze ambitie is om die lijn door te trekken.”

Wilt u meer informatie? Lees dan de meest gestelde vragen en de antwoorden daarop op de website van de Gemeente Rheden. Zijn er daarna voor u nog vragen onbeantwoord? Dan nodigt de gemeente u uit voor de inloopbijeenkomst op 18 april 2016. Dit vind plaats van 20:00 tot 22:00 uur in het gemeentehuis in De Steeg.