Noodopvang voor vluchtelingen in Ede sluit per 1 november

Geplaatst op 25 augustus 2016, om 11:18 uur

EdeEDE – De noodopvang voor vluchtelingen op voormalig kazerneterrein Maurits Zuid in Ede sluit per 1 november. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft dat de gemeente dinsdag 23 augustus laten weten. Reden is het verminderd aantal mensen dat asiel aanvraagt in Nederland.

Door de verminderde toestroom van vluchtelingen is er ruimte om noodopvanglocaties te sluiten en kan de opvang zoveel mogelijk bestaan uit reguliere azc plekken. Azc’s bieden betere voorzieningen en faciliteiten voor bewoners. De noodopvang in Ede zal de komende weken leegstromen.

VIDEOBLASTER.showTag('ndm_gelrenieuws_videoblaster');

Bewoners noodopvang
Van het huidige aantal van 240 bewoners zijn ruim 90 mensen met een verblijfsvergunning gekoppeld aan Ede. De gemeente zal zich ervoor inspannen om in ieder geval de gezinnen met kinderen vóór sluiting van de noodopvang te huisvesten in Ede. Deze kinderen gaan immers naar Edese scholen. Zo lang er nog geen woningen beschikbaar zijn voor deze statushouders wordt voor huisvesting tijdelijk uitgeweken naar azc’s zo dicht mogelijk in de buurt van Ede totdat ze naar definitieve huisvesting in Ede doorstromen. Het COA zal de overige bewoners in azc’s opvangen.

Relatie met azc’s in Ede
Op 14 april 2016 heeft de Edese gemeenteraad besloten 900 vluchtelingen op te vangen op drie azc-locaties: 400 op de De Klinkenberg, 300 op De Braamhorst en nog 200 op De Goudsberg. Daarmee heeft de gemeente haar maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen. De voorbereidingen om te komen tot opvang zijn vanaf dat moment in gang gezet. Voor de zomer werd helder dat het aantal vluchtelingen afneemt.

Omgeving
Zowel gemeente als COA geven aan veel waardering te hebben voor de wijze waarop de omgeving een bijdrage heeft geleverd aan de noodopvang in Ede. De vele vrijwilligers, onderwijspartners, maatschappelijke organisaties en omwonenden hebben bijgedragen aan een goed verloop van de noodopvang.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de gemeenteraad ingelicht over de sluiting van de noodopvang. Omwonenden van de noodopvang en omwonenden van de drie beoogde azc’s worden ook geïnformeerd.

Voor het laatste nieuws uit de regio volg je ons op Facebook