Grote milieucontrole op het water, het land en vanuit de lucht

Geplaatst op 23 juni 2017, om 23:24 uur

foto: Jean-Marc RegelinkGELDERLAND – De milieupolitie van Arnhem-Noord heeft in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat Oost-Nederland op vrijdag 23 juni samen met andere politiedisciplines, Boa’s (bijzondere opsporingsambtenaren) van verschillende gemeenten, de provincie, Hengelsportfederatie Midden- en Oost-Nederland, brandweer Arnhem en de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) een grote milieucontrole gehouden in de uiterwaarden van de rivieren en in het gehele gebied tussen Oosterbeek, Valburg, Tolkamer en Doesburg.

De controle vond niet alleen plaats op het land, maar ook op het water en vanuit de lucht. Doel van deze controle was het terugdringen en voorkomen van strafbare feiten betreffende de milieuwetgeving. Bedrijven, personen, vaar- en voertuigen werden gecontroleerd. Op het water was de controle breed gericht op de beroepsvaart alsook op de pleziervaart. Vanuit de lucht werd met een helikopter gescand op mogelijke overtredingen.

De controle werd gehouden omdat met enige regelmaat overtredingen worden gepleegd die het milieu direct of indirect kunnen schaden. Denk hierbij aan het stoken van een vuurtje in de uiterwaarden, illegaal picknicken, zwerfvuil verspreiden, lozingen door industrie in de wateren, illegale visserij en transport op het water en de weg zonder vereiste documenten en met verkeerde lading, afvalopslag, mestopslag, zwemrecreatie etc

Resultaten

De controle startte vrijdagmiddag om 13.30 uur en eindigde om 21.30 uur. In totaal werden 20 overtredingen geconstateerd. Het ging hierbij om onder andere de volgende overtredingen: transport van ijzer zonder de vereiste documenten, mestvaalt niet juist geplaatst, niet vissen volgens de regels, grond toepassing met mogelijk asbest, geen reddingvesten op binnenvaartschip, dumpingen langs het water, personen illegaal vertoeven langs de snelweg en visstroperij.

Hiervoor kregen 6 personen een proces-verbaal. Voor de andere overtredingen worden onderzoeken opgestart.