Politie wil af van transport en opslag illegaal vuurwerk

Geplaatst op 23 november 2017, om 20:21 uur

REGIO – De politie wil af van het transport en de opslag van illegaal vuurwerk. ‘Het vuurwerk dat wij in beslag nemen wordt elk jaar zwaarder. Daardoor nemen de veiligheidsrisico’s toe. Er gelden bovendien steeds strengere eisen aan transport en opslag. Daar kunnen wij als politie niet aan voldoen’, zegt Ronald Zwarter van de politie, portefeuillehouder Beslag. ‘Voor dit jaar is een tussenoplossing bedacht, maar er moet een structurele oplossing komen.’

Donderdag uitte politievakbond ACP haar zorgen over de risico’s die politiemensen lopen bij het transport en de opslag van in beslag genomen vuurwerk. De bond wil dat de politie zich voortaan beperkt tot de inbeslagname van vuurwerk en dat andere, gespecialiseerde partijen het transport en de opslag voor hun rekening nemen.

‘De politie deelt de zorgen van de ACP’, zegt Zwarter. ‘Wij willen onze medewerkers én burgers niet blootstellen aan de risico’s die transport en opslag van vuurwerk met zich meebrengen. Maar er is geen eenvoudige oplossing.’

Complexer
De politie wordt al langer geconfronteerd met de problematiek, die met de toenemende kracht van het vuurwerk niet alleen risicovoller, maar ook complexer wordt. Zwarter: ‘Er gelden steeds strengere regels voor transport en opslag. Voor het vervoer van in beslag genomen vuurwerk hebben we een ontheffing, maar de opslagfaciliteiten voldoen niet meer en zijn zelfs in strijd met wet- en regelgeving.’

De voor dit jaar voorgenomen aanschaf van speciale insluitingsvaten bleek uiteindelijk te duur. ‘Deze vaten zouden de organisatie miljoenen euro’s kosten. Dat geld kunnen we dan niet meer voor andere doeleinden gebruiken. Bovendien lost de komst van deze vaten het transportprobleem niet op. De politie zoekt naar een totaaloplossing, voor zowel transport als opslag’, zegt Zwarter.

Gespecialiseerde Partij
De politie is de afgelopen maanden naarstig op zoek geweest naar zo’n totaaloplossing. Zwarter: ‘Op jaarbasis gaat het om zo’n 4800 inbeslagnames. Elke minuut die politiemensen bij een partij vuurwerk moeten wachten, gaat ten koste van hun inzetbaarheid. Daarom zochten we een gespecialiseerde partij die in beslag genomen vuurwerk in heel Nederland snel kan ophalen en wegbrengen naar de centrale vuurwerkopslag in ons land. Die partij is niet gevonden.’

Voor dit jaar is een tussenoplossing gevonden, vertelt Zwarter. ‘Het aantal politielocaties waar vuurwerk wordt opgeslagen, is in overleg met gemeenten teruggebracht tot 58. Kleine hoeveelheden vuurwerk kunnen politiemensen daar zelf in anti-statische zakken naartoe brengen. Het vuurwerk wordt dan binnen twee tot zes uur opgehaald door een speciale transporteur. Bij grotere hoeveelheden komt de transporteur binnen hetzelfde tijdbestek direct naar de plek van inbeslagname.’

Maatschappelijk probleem
De nieuwe werkwijze zal de hoeveelheid vuurwerk die politie tijdelijk opslaat en de duur van deze tijdelijke opslag aanzienlijk beperken. ‘Maar het is geen optimale oplossing’, erkent Zwarter. ‘We willen dat deze problematiek volgend jaar definitief tot het verleden behoort. Aangezien het hier om een breed maatschappelijk probleem gaat, zoeken we de oplossing niet alleen. De politie is in gesprek met de verschillende verantwoordelijke ministeries en het Openbaar Ministerie over de wijze van transport en opslag en de bijbehorende kosten.’

Verhalen
Het pleidooi van politiebond ACP om deze kosten te verhalen op (ver)kopers van illegaal vuurwerk noemt Zwarter interessant. ‘Het zou een deel van de oplossing kunnen zijn. We onderzoeken dan ook de juridische haalbaarheid ervan.’

Vanwege de toegenomen kracht van illegaal vuurwerk en de rol van criminele organisaties bij de handel pleitte korpschef Erik Akerboom eerder dit jaar voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.