2019 start grillig, aantal incidenten tegen politie verdubbeld

Geplaatst op 1 januari 2019, om 19:00 uur

NEDERLAND – Een grillige en drukke start van het nieuwe jaar, zo noemt de politie het verloop van Oud en Nieuw.

Plaatsvervangend korpschef Henk van Essen vindt het onbegrijpelijk dat het geweld tegen politiemensen is verdubbeld. “Blijkbaar vindt een groep het normaal om zich te misdragen en vuurwerk te gooien naar politieagenten en hulpverleners. Dat is onacceptabel.” De Oudejaarsnacht kent meer incidenten dan vorig jaar. Het aantal incidenten gerelateerd aan vuurwerk steeg in vergelijking met vorig jaar met 12 procent. Het aantal collega’s dat geconfronteerd werd met geweld nam toe van 27 naar 59. Er zijn tijdens de jaarwisseling 328 aanhoudingen verricht, 41 minder dan het voorgaande jaar.

VIDEOBLASTER.showTag('ndm_gelrenieuws_videoblaster');

Er was dit jaar een toename van het totaal aantal incidenten van 8,9 procent. Deze stijging is terug te zien bij het aantal incidenten in relatie tot (zware) mishandelingen/ bedreigingen (+12,2 %), vernieling c.q. zaaksbeschadiging (+8,5%), brand/ontploffing en vuurwerk (+12%). Het aantal vechtpartijen, openbare orde verstoringen (-23,4%) en assistentie aan hulpverleners (-0,6%) daalde. Ook het totaal aantal aanhoudingen is ten opzichte van de vorige jaarwisseling afgenomen. Wel zijn er meer mensen aangehouden in verband met brand/ontploffing en vuurwerk.

Henk van Essen, plaatsvervangend korpschef, typeert de jaarwisseling als grillig. ‘Het hele beeld, opgebouwd uit incidenten, aanhoudingen en geweld tegen politie, laat zien dat de jaarwisseling drukker is geweest dan vorig jaar. Ook is er een duidelijke toename van onveilig gedrag aangaande vuurwerk.’

Geweld tegen hulpverleners
Uit de voorlopige cijfers blijkt dat het  aantal slachtoffers van geweld tegen werknemers met een publieke taak, zoals ambulance en brandweer, iets daalde ten opzichte van vorig jaar  Het aantal politiemensen dat te maken kreeg met geweld verdubbelde.

Van Essen noemt de stijging van geweld tegen politieagenten onacceptabel. ‘Ik vind het onbegrijpelijk dat mensen zich zo misdragen ten opzichte van hen die zorgdragen voor de veiligheid tijdens wat het grootste feest van het jaar zou moeten zijn. Achter elk uniform zit een gewoon mens van vlees en bloed, die 24/7 klaar staat voor iedereen die hulp nodig heeft. Mijn mensen verdienen ons respect en applaus, geen agressie.’