‘Moeder’ dood gevonden baby Sem wordt vrijdag voorgeleid

Geplaatst op 8 september 2022, om 16:49 uur

DOETICHEM/ARNHEM De vrouw die is aangehouden in het onderzoek naar de dood van baby Sem Vijverberg zal op vrijdagmiddag 9 september worden voorgeleid bij de rechter –commissaris van de rechtbank in Arnhem. De officier van justitie zal daarbij vorderen dat de vrouw veertien dagen in bewaring gaat.

Het onderzoek tot nu toe heeft voldoende ernstige bezwaren opgeleverd voor mogelijke betrokkenheid van de vrouw bij de dood van de baby en het achterlaten van het lichaampje. Haar exacte rol wordt nog onderzocht. Voor dat onderzoek is het van belang dat de vrouw in voorlopige hechtenis gaat. Daarnaast is er sprake van een ernstig misdrijf waardoor de rechtsorde is geschokt.

De vrouw zit in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact met haar advocaat mag onderhouden. Dit betekent dat het OM geen mededelingen kan doen over de inhoud van de tenlastelegging of over het verloop van de verhoren tot nu toe. Over het DNA onderzoek, dat uitsluitsel moet geven of de vrouw de moeder van de baby is, worden ook geen mededelingen gedaan. De beslissing van de rechter-commissaris wordt door de rechtbank bekend gemaakt.