Meer regio’s gaan screenen op scholen om zelfdoding te voorkomen

Geplaatst op 16 januari 2023, om 14:35 uur

NEDERLAND – Drie regio’s beginnen met een nieuwe aanpak die depressie bij scholieren moet signaleren en het aantal zelfdodingen bij jongeren moet verminderen. Nijmegen, Groningen en Zuidoost-Brabant gaan aan de slag met het zogeheten Strong Teens and Resilient Minds (STORM), kondigt Stichting 113 aan.

De aanpak is vanaf 2011 ontwikkeld door de GGZ Oost Brabant. Een aantal jaar geleden stelde Stichting 113 al dat het de bedoeling is deze aanpak in heel Nederland in te voeren. Nijmegen, Groningen en Zuidoost-Brabant zijn nu de eerste officiële regio’s die STORM op scholen gaat toepassen.

“We willen dat jongeren met depressieve klachten vroegtijdig gesignaleerd worden”, legt Leonie van Vuuren uit van Stichting 113. Scholieren krijgen met STORM om te beginnen twee lessen waarin ze leren mentale problemen te herkennen, zowel bij zichzelf als bij anderen. Ook leren ze in die lessen bij wie ze om hulp kunnen vragen. Docenten worden getraind om leerlingen met depressieve gevoelens beter te signaleren en met ze in gesprek te gaan.

Screening
Bovendien krijgen de jongeren in het tweede en vierde jaar een vragenlijst voorgelegd met allerlei vragen over hoe ze in hun vel zitten. Door deze screening kunnen kinderen die last hebben van depressieve klachten een uitnodiging krijgen voor een preventietraining. Als in de vragenlijst naar voren komt dat iemand speelt met gedachten om een einde te maken aan zijn of haar leven, dan krijgen die zo snel mogelijk passende hulp, vertelt Van Vuuren.

STORM breidt de komende jaren mogelijk uit naar meerdere regio’s. “Daarvoor wordt een netwerk opgezet binnen de regio”, zegt Van Vuuren. “In dat netwerk gaan gemeenten, scholen, de GGD en de ggz samen aan de slag.”

Door: ANP