Kansspelbelasting omhoog, online casino kanalisatie omlaag - GelreNieuws.nl

Kansspelbelasting omhoog, online casino kanalisatie omlaag

Geplaatst op 7 mei 2024, om 00:00 uur

In 2024 ondergaat de kansspelbelasting in Nederland een aantal wijzigingen. De meest opvallende verandering is de stijging van het belastingtarief op kansspelen van 29,5% naar 30,5%. Deze aanpassing heeft niet alleen betrekking op de hoogte van de belasting, maar ook op wie deze moet afdragen. Wanneer iemand bij een online casino zonder Cruks speelt is de speler zelf verantwoordelijk voor de belastingopgaaf. Speel je mij een Nederlands casino dan verzorgt het betreffende casino de opgave. Deze veranderingen roepen gemengde reacties op binnen de casino-branche, waarbij sommige partijen de verhoging als noodzakelijk beschouwen, terwijl anderen vrezen voor negatieve gevolgen voor hun bedrijfsvoering en de gehele markt.

Deze ontwikkelingen in Nederland vormen slechts een deel van het bredere Europese Kansspelwetgeving, waar de aanpak van kansspelbelasting sterk varieert. Landen met lagere belastingtarieven, zoals het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, hebben een hoge kanalisatiegraad (het percentage spelers dat woonachtig is in het betreffende land en daar vervolgens ook speelt). Landen als Frankrijk en Spanje die een hoge kansspelbelasting kennen zien juist een lagere kanalisatiegraad. Hiermee wordt aangenomen dat een evenwichtige benadering van kansspelbelastingtarieven om zowel inkomsten te genereren als een gezonde en veilige gokmarkt te waarborgen zinvol is.

 

Kansspelbelasting aan veranderingen onderhevig

In 2024 is de kansspelbelasting in Nederland aan enkele veranderingen onderhevig. Een van de belangrijkste wijzigingen is de verhoging van het tarief van 29,5% naar 30,5%. Er zijn echter verschillen in de belastingafdracht afhankelijk van het type kansspel en de locatie van de kanspelaanbieder. Hierin kunnen de volgende typen worden onderscheiden

Offline kansspelen door Nederlandse organisaties

Hier wordt het tarief van 30,5% door de organisator ingehouden op de bruto prijs. De speler krijgt een nettoprijs en hoeft geen aangifte te doen of belasting te betalen.

Offline kansspelen door buitenlandse organisaties

Ook hier geldt een tarief van 30,5%, maar de speler moet zelf aangifte doen en belasting betalen over de hele prijs, mits deze hoger is dan €500.

Online kansspelen door legale aanbieders

Net als bij offline kansspelen door Nederlandse organisaties, wordt hier het tarief van 30,5% ingehouden door de aanbieder en de speler krijgt een nettoprijs uitgekeerd. De speler hoeft dus geen aangifte te doen of belasting te betalen.

 

Online kansspelen aangeboden door een online casino zonder Cruks

In dit geval moet de speler zelf aangifte doen en belasting betalen over het verschil tussen de gewonnen prijzen en de gedane inzetten in een kalendermaand.

Prijzen die vrijgesteld zijn van de kansspelbelasting zijn bedragen tot €500 of prijzen gewonnen in spellen met een beperkte groep vrienden of collega’s, zoals een WK-pool of een tourspel.

Niet iedereen uit de casino zonder Cruks-branche is hier gelukkig mee

De reacties vanuit de casino branche op de veranderingen in de kansspelbelasting in Nederland zijn gemengd. Sommige fysieke casino’s zien de verhoging van de kansspelbelasting naar 30,5% per 1 januari 2024 als een noodzakelijke stap om gelijke concurrentievoorwaarden te creëren tussen online en offline casino’s. Echter, casino’s zonder samenwerking met Cruks (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen) uiten hun zorgen over de mogelijke negatieve impact van hogere belastingtarieven op hun bedrijfsvoering en winstmarges. Ze vrezen dat deze verhoging hen zou kunnen ontmoedigen om in Nederland te opereren, wat zou kunnen leiden tot verminderde concurrentie binnen de gereguleerde casinobranche.

In andere Europese landen variëren de aanpakken van kansspelbelasting en regulering ten opzichte van elkaar. Zo wordt een relatie waargenomen tussenlanden met hoge kansspelbelastingen, zoals Frankrijk, waarbinnen  sprake is van een aanzienlijk aandeel gokkers op illegale en niet-gereguleerde markten. Anderzijds hebben landen met lagere belastingtarieven, zoals Malta, vaak een bloeiende gokindustrie en strengere regulering ter bescherming van spelers.

Belangrijk is dat de Nederlandse overheid samenwerkt met internationale partners om belastingontduiking het online casino zonder Cruks tegen te gaan en de gokindustrie zowel voor de industrie als voor spelers aantrekkelijk te houden.

Belemmering in de kanalisatie

De verhoging van de kansspelbelasting in Nederland zou een significante impact kunnen hebben op de kanalisatie naar legale online casino’s. De verhoging van het belastingtarief naar 29,5% kan namelijk zorgen voor mogelijk ongewenste gevolgen, waaronder:

Concurrentievermogen van legale casino’s

Met hogere belastingtarieven zouden legale casino’s hun kosten kunnen doorberekenen aan hun spelers, waardoor het casino zonder Cruks aantrekkelijk wordt. Dit kan leiden dat spelers uitwijken naar buitenlandse casino’s, wat de doelstellingen van de kanalisatie ondermijnt.

Vergelijking met andere Europese landen

De aanpak van kansspelbelasting verschilt aanzienlijk in Europese landen. Landen met lagere belastingtarieven, zoals het Verenigd Koninkrijk, leggen meer nadruk op het aantrekken van spelers naar gereguleerde gokplatformen , terwijl landen met hogere belastingtarieven, zoals België en Nederland, een striktere regulering hanteren. In landen met hoge kansspelbelastingen, zoals Frankrijk, zien we vaak dat een aanzienlijk deel van de gokkers de voorkeur geeft aan het gokken zonder Cruks.

Impact op belastingontduiking

De verhoging van de kansspelbelasting kan onbedoeld een gunstig klimaat creëren voor online casino’s zonder Cruks die zich richten op Nederlandse spelers. Deze casino’s kunnen profiteren van de hogere belastingtarieven die de gereguleerde casino’s dienen te volgen. Hierdoor worden ze aantrekkelijker voor spelers die zich mogelijk niet bewust zijn van de risico’s van het spelen bij een online casino zonder Cruks.

Uitdagingen in andere landen

Verschillende Europese landen hanteren uiteenlopende benaderingen als het gaat om kansspelbelasting en de daarmee samenhangende kanalisatie naar de eigen legale online casino’s. De hoogte van de kansspelbelasting kan een directe invloed hebben op het aantal spelers dat bij legale aanbieders speelt. Hoe hoger de kansspelbelasting, hoe groter de kans dat spelers uitwijken naar het online casino zonder Cruks.

In Europa varieert de kansspelbelasting aanzienlijk.  Landen met een lage kansspelbelasting zoals Ierland (2%) en Estland (5%) hebben over het algemeen een hoge kanalisatiegraad, wat betekent dat een groot deel van de spelers gebruik maakt van legale aanbieders. Aan de andere kant van de meetland staan landen met een hoge kansspelbelasting zoals Frankrijk (33%) en Nederland (30,5%). In deze landen is de kanalisatiegraad lager, wat duidt op een groter aandeel spelers dat speelt bij illegale aanbieders.

Uit onderzoek blijkt dat een belastingtarief van ongeveer 20% het meest gunstig lijkt te zijn om een hoge kanalisatiegraad te bereiken en tegelijkertijd voldoende belastinginkomsten te genereren. Dit tarief zorgt ervoor dat legale aanbieders concurrerend kunnen blijven ten opzichte van illegale aanbieders, terwijl de overheid toch inkomsten uit kansspelbelasting genereert. In het licht van deze bevindingen, wordt geadviseerd dat landen, waaronder Nederland, een evenwichtige benadering hanteren bij het vaststellen van kansspelbelastingtarieven om zowel de belangen van de overheid als die van de spelers te dienen.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com