Uitgebreid feitenonderzoek beveiliging viering Apeldoorn

Geplaatst op 1 mei 2009, om 16:24 uur

APELDOORN – De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stellen een uitgebreid feitenonderzoek in naar de beveiligingsmaatregelen die zijn genomen rond de viering van Koninginnedag in Apeldoorn.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb)  in samenspraak met de lokale driehoek, burgemeester, hoofdofficier van Justitie en korpschef, die verantwoordelijk zijn voor de openbare orde en veiligheid. Het verzoek is gericht aan de NCTb die verantwoordelijk is voor het stelsel Bewaken en Beveiligen waaronder de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van het Koninklijk Huis valt. Het onderzoek is gericht op de reconstructie van de feiten en de mogelijke maatregelen in de toekomst.

VIDEOBLASTER.showTag('ndm_gelrenieuws_videoblaster');