Extra aandacht voor luxeverzuim

Geplaatst op 5 februari 2010, om 18:23 uur

ZUTPHEN – De voorjaarvakantie is voor veel mensen hét moment om lekker te genieten van de Wintersport. Helaas zijn er elk jaar weer ouders die hun kinderen een dag eerder van school halen om nog vroeger op de plaats van bestemming te kunnen zijn. Om deze ouders te wijzen op de leerplicht doet gemeente Zutphen onderzoek naar dit ongeoorloofd luxeverzuim.

Het is voor leerlingen en scholen belangrijk dat lesprogramma’s goed uitgevoerd kunnen worden. Bij afwezigheid van een deel van de leerlingen kan daar natuurlijk geen sprake van zijn. Om scholen en docenten te ontlasten van dit probleem, worden er controles uitgevoerd door de afdeling Leerplicht van de gemeente.

Controles
De scholen moeten op de laatste schooldag voor de voorjaarsvakantie een overzicht geven van alle leerlingen die op die dag afwezig zijn. Voor sommige scholen valt de laatste schooldag op 18 februari, voor andere scholen op de 19e  februari. Als er een vermoeden is van ongeoorloofd verzuim, volgt er eerst een gesprek met de ouder/verzorgers. Wanneer het vermoeden bevestigd wordt, geeft de leerplichtambtenaar een officiële waarschuwing of wordt er zelfs een proces verbaal opgemaakt. Dat leidt meestal tot een boete.

De scholen zijn al geïnformeerd over deze actie. Zij kunnen de ouders en verzorgers dus op tijd op de hoogte brengen.

Uitval voorkomen
De afdeling Leerplicht houdt zich vooral bezig met jongeren die regelmatig verzuimen van school. Vaak blijkt dat veelvuldig verzuim een symptoom is van problemen waar jongeren mee zitten. De afdeling Leerplicht heeft om die reden nauwe banden met onder meer het Onderwijszorgcentrum, de Jongerencoaches, Schoolartsen en Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming en het Openbaar ministerie en anderen instanties. Ook zijn zij actief in het zorgadviesteam van de scholen in Zutphen. Schooluitval wordt zoveel mogelijk voorkomen. Dit actieve beleid heeft er in 2007/2008 al toe geleid dat het aantal vroegtijdige schoolverlaters met 35% is afgenomen ten op zichten van 2005/2006.