Verhaal fietskar-incident Leesten blijkt verzonnen

Geplaatst op 24 mei 2010, om 20:37 uur

ZUTPHEN – Het onderzoek naar het incident in de Zutphense wijk Leesten, waarbij een man met een fietskar enkele kinderen zou hebben lastig gevallen en een van hen in de fietskar probeerde te trekken, is afgerond. Het verhaal blijkt niet waar.

Het politieonderzoek startte begin april. Nu, na afloop is gebleken dat het geschetste incident niet heeft plaatsgevonden. Er hebben zich in het geheel geen strafbare gedragingen voorgedaan.

De politie heeft afgelopen week een uitgebreid gesprek met de ouders van de betrokken kinderen gehad over het geschetste incident. Duidelijk is geworden dat dit niet heeft plaatsgevonden en dat er in het geheel geen strafbare gedragingen zijn gepleegd. In het belang van de kinderen zal de politie geen uitleg over de conclusie van het onderzoek geven.

Naast een gesprek met de ouders zijn ook enkele bij de politie bekende bezitters van fietskarren direct in kennis gesteld. Zij waren opgelucht door het telefoontje van de politie. In de afgelopen periode waren zij regelmatig op straat negatief aangesproken. Zij waren duidelijk gekrenkt door het gebeurde.

Vervolgens zijn alle directies van de scholen in de wijk Leesten en directe omgeving op de hoogte gebracht en hebben alle ouders van leerlingen van de betrokken scholen een brief gekregen.

De politie hoopt dat de rust in de wijk Leesten terugkeert.

Zie ook: – Zutphen: Politie zoekt fietser met fietskar