Gemeente zuinig met strooizout - GelreNieuws        

Gemeente zuinig met strooizout

Geplaatst op 15 december 2010, om 16:53 uur

ZUTPHEN -De zoutvoorraad van de gemeente Zutphen is door het vroeg aanhoudende winterweer en de daarmee gepaard gaande gladheid al aardig geslonken. Het gemeentelijk strooibeleid richt zich vooral op de toegankelijkheid van de hoofdwegen, belangrijke toegangswegen en fietsroutes.

Het vooraf vastleggen van extra zoutvoorraad bij de leverancier bleek niet haalbaar. Nieuwe bevoorrading van extra zout is moeilijk, omdat zoutleveranciers sinds vorige week ook kampen met onverwachte tekorten. Binnen de gemeente Zutphen zullen de komende weken dan ook alleen de  A-routes, dat wil zeggen alle doorgaande wegen (en fietspaden), nog bestrooid worden met zout gemengd met zand. Overige routes zullen voorlopig alleen met brekerzand (grofkorrelig zand) worden bestrooid.

Oorzaken
Er is een aantal oorzaken voor het feit dat de zoutleveranciers niet meer kunnen leveren wat ze normaal doen. De rijksoverheid heeft 50% meer zout in opslag genomen bij de leveranciers dan voorgaande jaren. Verder zijn leveranciers zoals Eurozout en Akzo weer afhankelijk van derden o.a.van bevoorrading uit Duitsland. Vanwege de extreme weersomstandigheden daar komt er minder zout beschikbaar voor de markt in Nederland.  In zijn totaliteit zorgt dat dus voor minder zoutleveranties.

Na de strenge winter van vorig jaar heeft Beheer en onderhoud onderzocht of het mogelijk was om een grotere voorraad zout op afroep beschikbaar te krijgen bij de zoutleverancier. Een dergelijke afspraak bleek echter niet mogelijk omdat de leverancier onder meer een afnameplicht als voorwaarde stelde. Dat zou een grotere zoutopslagcapaciteit van de gemeente betekenen en die is niet beschikbaar  Ook een gezamenlijke aanbesteding met een achttal andere Achterhoekse gemeenten is niet gelukt. Op dit moment  wordt nog gepoogd gezamenlijk met andere gemeenten in de Achterhoek een beroep te doen op de mogelijkheid tot het openen van het zoutloket van de rijksoverheid. Dit is vorig jaar ook het geval geweest.

Minder zout, wel pekelwater

Er zal deze week nog één vracht zout worden geleverd. Bij aanhoudende sneeuw en gladheid en het uitblijven van nieuwe leveranties zal worden overgegaan op het noodscenario. In dat geval wordt alleen een beperkt aantal wegen nog bestrooid op basis van een de strategische voorraad zout die er dan nog is.  Tevens blijft het altijd mogelijk om te strooien met een mengsel van brekerzand en pekelwater (zout opgelost in water), waardoor het effect van schuurpapier op de weg ontstaat. Dit scenario is van kracht totdat de zoutvoorraad weer is aangevuld. Op de website van de gemeente staan kaarten met de strooiroutes vermeld.

Gemeente kan niet overal strooien
De gemeente beschikt helaas niet over voldoende capaciteit om alle wegen en straten sneeuw- dan wel ijsvrij te maken. Daarom richt de gladheidsbestrijding zich in eerste instantie op de hoofdwegen en doorgaande fietsroutes en in tweede instantie op de wegen in de wijken. De gladheidbestrijders hebben aan deze opgave hun handen vol in het winterseizoen. De medewerkers van de gemeente komen dus niet in straten binnen de 30 km zone en behandelen ook niet de gladde stoepen. Het vergt daarom extra alertheid en van iedereen.

Dit is een persbericht van de Gemeente Zutphen.