Politie waarschuwt voor onveilig vervoer

Geplaatst op 13 mei 2011, om 12:37 uur

REGIO – Het eind van de sportcompetities en het begin van de zomer staan voor de deur. Winnende teams worden vaak op platte wagens achter een landbouwtrekker door het dorp gereden. Erg onveilig en verboden volgens de politie.

VIDEOBLASTER.showTag('ndm_gelrenieuws_videoblaster');

Onder bepaalde voorwaarden wordt een vergunning verstrekt. De politie wijst organisatoren van dergelijke ritten op hun aansprakelijkheid wanneer men dit zonder vergunning doet en er zich een ongeval voordoet.

Je team is kampioen geworden bij het voetbal, het zwemmen of de korfbal en de kampioenen worden gehuldigd. Ondermeer in de Achterhoek wordt dan vaak spontaan een landbouwtrekker met platte wagen geregeld om de ‘kanjers’ door het dorp te rijden. Straten lopen uit en men juicht de kampioenen toe.

Tijdens Pinksteren, zeker met goed weer, stromen de campings vol en wordt er misschien wel een dropping georganiseerd. Ditzelfde gebeurt ook vaak tijdens zomerkampen. Men kruipt in de open- of gesloten laadruimte van een vrachtauto of bedrijfsbus of zelfs een aanhangwagen daarvan, en gaat op pad.

Risico’s
Waar vaak onvoldoende aan gedacht wordt, is de veiligheid van de passagiers. Men zit opeen gepakt op de platte wagen of in de laadruimte en er zijn niet of nauwelijks mogelijkheden om je ergens aan vast te pakken. Om veiligheidsredenen en om ongelukken te voorkomen mag de bestuurder op een dergelijke wijze zonder vergunning geen personen vervoeren. Als er ongelukken gebeuren dan is hij volgens de geldende wetgeving aansprakelijk.

Ontheffing
De wegbeheerder, meestal de gemeente, kan ontheffing verlenen aan dergelijk vervoer, maar dat is aan strikte regels gebonden. Zo moet men een deugdelijke zitplaats op de wagen hebben en zijn er regels over de aantallen passagiers die erop plaats nemen. De bestuurder moet die ontheffing bij zich hebben en aan de politie kunnen tonen.

De politie zal bij overtreding proces-verbaal opmaken en wil met dit bericht aandacht vragen voor de veiligheid van de te vervoeren passagiers.