Boete voor zwemmen in niet-recreatiewater

Geplaatst op 13 juli 2011, om 10:02 uur

ZUTPHEN – De politie Zutphen waarschuwt evenals verleden jaar voor het illegaal zwemmen in het water nabij de Lawasbrug in Leesten-Oost. Ook dit jaar komen er weer klachten over jeugdigen die daar zwemmen en (muziek)overlast veroorzaken. 

Daarnaast gaat het om een niet gecontroleerd water, waarbij gezondheid en veiligheid niet gegarandeerd zijn. Bij herhaling van de overlast zal de politie bekeurend optreden.

Naar aanleiding van de overlastmeldingen stuurt de politie Zutphen een brief naar de ouders/verzorgers van diegenen die de overlast veroorzaken. Gewezen wordt op de overlast èn op de gevaren van het zwemmen in het water nabij de Lawesbrug. Deze brug ligt tussen de Canadasingel en de Rudolf Steinerlaan in Leesten-Oost. In de volksmond begint deze brug al de Canadezenbrug te heten gezien de ligging aan de Canadasingel en het verhaal achter de brug (deze is door de Canadezen daadwerkelijk gebruikt tijdens de bevrijding van Nederland).

Omschrijving overlast
De overlast die gemeld wordt gaat over het gedrag dat sommige jeugdige zwemmers vertonen. Het gaat hier om schreeuwen, klimmen op de vlonders van aanwonenden, betreden van tuinen van aanwonenden, plegen van vernielingen, gooien van modder tegen woningen en tegen de brug en provoceren en uitschelden van bewoners en het achterlaten van afval. Ook blijkt dat sommige jongeren een radio meenemen, waarvan het geluidsvolume tot klachten leidt.

De gevaren
Verder is het water bij de Canadezenbrug in Leesten-Oost geen recreatiewater. Zo wordt de kwaliteit van het water niet door de provincie gecontroleerd. Recreëren in dit water kan leiden tot verschillende gezondheidsklachten. Ook is het water troebel en is het niet zichtbaar of er mogelijk obstakels in het water zitten waaraan men zich kan verwonden. Van de brug afspringen kan dus tot gevaarlijke situaties leiden. In Zutphen is bijvoorbeeld het Bronsbergermeer wel een plek voor recreatie.

Maatregelen
Bij herhaling van de overlast zal de politie optreden. Op het veroorzaken van overlast of hinder voor bewoners van nabij gelegen woningen staat een boete van € 90,-. Het klimmen op de brug kan een boete van € 60,- opleveren. Minderjarige verdachten zullen naar Bureau Halt worden doorverwezen voor een het uitvoeren van een alternatieve straf.