‘Jongerencentrum Brummen moet dicht’ - GelreNieuws.nl

‘Jongerencentrum Brummen moet dicht’

Geplaatst op 7 december 2011, om 17:21 uur

BRUMMEN – SWB-jongerencentrum Blitz aan het Graaf van Limburg Stirumplein in Brummen moet op vrijdagavond dicht. Dat vinden omwonenden. Ze ervaren structureel overlast, zo blijkt uit een enquête van de Wijkraad Brummen Centraal.

De wijkraad heeft het college van B&W gevraagd het jongerencentrum op vrijdagavond te sluiten. Volgens de wijkraad heeft het college in het verleden toegezegd dat de vrijdagavond als proef zou worden ingevoerd. De proef is mislukt, zegt Ronald Oosthoek, voorzitter van de wijkraad. Volgens hem krijgt de wijkraad al 2,5 jaar klachten van omwonden. Eind vorig jaar zijn de raadsfracties hiervan op de hoogte gesteld en heeft de raad voorgesteld een andere plek te vinden voor het jongerencentrum. Dit voorstel is niet overgenomen, maar de raadsfracties hebben de wijkraad gevraagd de overlast middels een onderzoek in kaart te brengen. Dit is nu gebeurd en eind november zijn de resultaten gepresenteerd aan de fracties en het college.

In juli en augustus zijn 46 direct omwonende huishoudens, vooral ouderen, door de wijkraad gevraagd de enquête in te vullen. 37 van hen gaven hieraan gehoor. Alle respondenten zien het belang van een goed jongerencentrum in Brummen, maar 78 procent van hen ziet de huidige locatie als onacceptabel. 94 procent van deze mensen ervaart overlast in de woonomgeving, waarvan iets meer dan de helft een hoge tot zeer hoge mate van overlast ervaart, met name op de vrijdagavond. De wijkraad concludeert daarom: sluiting op de vrijdagavond.

Ouders van jongeren die Blitz bezoeken zijn boos. Ze vinden het belachelijk dat de wijkraad met zo’n voorstel komt. “Waar moet mijn kind dan heen op vrijdagavond? Op straat hangen zeker?”, zegt Sulaika Mannl, een moeder van één van de Blitz-gangers. “Natuurlijk zal er wel eens overlast zijn, maar daarover kun je ook gewoon met elkaar praten. Er is nog nooit iemand langs geweest.” Begin november bestond het jongerencentrum vijf jaar. Ter ere hiervan hadden de jongeren zelf een avond georganiseerd waarbij ook de wijkraad en omwonenden waren uitgenodigd. “De jongeren hadden zichzelf in een pak gestoken en zelfs de burgemeester uitgenodigd. De burgemeester was aanwezig, maar we hebben maar twee omwonenden en al helemaal geen wijkraad gezien”, aldus Mannl.

Gemeenteraadslid voor de lokale partij IPV Henk Jan de Looff zegt op Facebook op de hoogte te zijn van de overlast. “De vraag is alleen of die problemen een gevolg zijn van Blitz-bezoekers of van pleinhangers om het gebouw heen.” Hij verwacht dat als Blitz op vrijdagavond dicht moet, het probleem naar een andere avond verschuift. Met als gevolg dat het jongerencentrum helemaal dicht gaat. “De wijkraad wil overigens wel graag serieus meedenken over een andere plek en een combinatie met bijvoorbeeld Sportclub Brummen”, zegt de Looff.

Vreemd is wel dat één van de bestuursleden van de Wijkraad Brummen Centraal buurman is van het jongerencentrum. Voorzitter Ronald Oosthoek van de wijkraad laat in een reactie weten: “Voordat ‘de buurman’ bestuurslid werd, hadden wij al klachten van omwonenden ontvangen.” Hij geeft ook aan graag mee te willen denken over een alternatief voor Blitz, en dan vooral de vrijdagavond. “Naar mijn mening is een jongerencentrum in een buurt waar veel ouderen wonen geen goede plek. Op korte termijn kunnen we misschien uitweiden naar de bestaande feestlocaties, zoals cafés in Brummen.” Op lange termijn wil de wijkraad graag iets betekenen voor de Brummense jeugd. “We kunnen ze hun ontmoetingsplek niet ontnemen, jongeren hebben daar recht op. Er zijn genoeg andere locaties, die net buiten het centrum vallen. Maar dan hebben we toch echt de hulp van gemeente nodig. Zo’n accommodatie kost geld”, aldus Oosthoek.

Stichting Welzijn Brummen, beheerder van Blitz, reageert verbaast op het voorstel van de wijkraad. “Wij krijgen bijna nooit meldingen van overlast. Een tijd geleden heb ik bij buurtbewoners een brief in de bus gedaan, waarin ik vroeg om mij te bellen als ze overlast ervaren. Tot op heden heb ik nog nooit iets gehoord. Ook van de wijkagent krijgen we geen klachten”, zegt jongerenwerker Ezra Talahatu. Ook hij geeft aan dat er tijdens het 5-jarig bestaan niemand van de wijkraad aanwezig was. “Van elke wijkraad in Brummen waren één of meerdere personen aanwezig, behalve van Brummen Centraal. Twee oudere vrouwen die tegenover de Blitz wonen kwamen wel kijken en gaven aan de laatste tijd geen overlast meer te ondervinden. Ze waren zeer onder de indruk van Blitz.”

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com