Twee politiemedewerkers ontslagen

Geplaatst op 14 augustus 2013 15:00 uur | Laatst bijgewerkt op 14 augustus 2013 15:00

ARNHEM – De politiechef van de eenheid Oost-Nederland heeft onlangs twee politiemedewerkers oneervol ontslagen. Beide medewerkers zijn ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim dat intern is onderzocht. Deze twee zaken staan los van elkaar.

Een politiemedewerker wordt verweten dienstmateriaal gedurende een langere periode voor privédoeleinden gebruikt te hebben. Ook wordt hem verweten een periode ongeoorloofd afwezig te zijn geweest.

Een andere politiemedewerkermedewerker wordt verweten een goed ontvreemd te hebben uit de voorraad gevonden voorwerpen en deze voor privédoeleinden mee naar huis te hebben genomen.

De politie hecht veel waarde aan transparantie en aan betrouwbaarheid en integriteit van medewerkers.