Nederlander vertrouwt politie - GelreNieuws.nl

Nederlander vertrouwt politie

Geplaatst op 4 februari 2014, om 09:17 uur

APELDOORN – Nederlanders hebben veel vertrouwen in de politie. Dit blijkt uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit, in opdracht van Politie & Wetenschap.

Nederlanders hebben onverminderd veel vertrouwen in de politie, concluderen de onderzoekers van de Erasmus Universiteit (in opdracht van Politie & Wetenschap). Voor het onderzoek baseerden zij zich op de Veiligheidsmonitor en de European Social Survey. Uit die laatste blijkt dat in 2002 62,2% van de Nederlanders vertrouwen had in de politie, tegen 74,6% in 2010.
Competent

Uit het rapport blijkt dat dit vertrouwen vooral betrekking heeft op de politie als institutie, vermeldt het persbericht van Politie & Wetenschap. In essentie is dat de overtuiging dat de politie er is als je haar nodig hebt en dat de politie vanuit de juiste motieven opereert. Ook is de algemene opvatting dat de politie competent is en zich in haar optreden laat leiden door het algemeen belang.
Ervaringen

Het optreden van de politie of persoonlijke ervaringen met de politie, hebben minder invloed op het vertrouwen, stellen de onderzoekers. Burgers beoordelen niet uitsluitend in termen van goede en slechte ervaringen. Toch tellen die ervaringen mee. Goede ervaringen van burgers met de politie worden als ‘niets bijzonders’ gezien. Minder goede ervaringen kunnen daarentegen het vertrouwen aantasten.