Aantal verwarde personen in Gelderland stijgt snel - GelreNieuws        

Aantal verwarde personen in Gelderland stijgt snel

Geplaatst op 21 februari 2017, om 12:04 uur

GELDERLAND – De politie in Oost-Nederland, waar de provincie Gelderland onder valt, werd in 2016 geconfronteerd met 13.260 meldingen waarbij personen met verward gedrag betrokken waren. Dat is een stijging van 15 procent in vergelijking met 2015. Met de hulpverlening en de gemeenten onderzoekt de politie mogelijkheden om problemen in een vroeg stadium te herkennen en de personen van de juiste hulp te voorzien.

Personen met verward gedrag hebben zorg nodig
De politie beschouwt mensen met verward gedrag boven alles als mensen die zorg nodig hebben. In die zin spelen de hulpverleningsinstanties een centrale en leidende rol. Het is om die reden dat de politie enkele jaren gelden met de hulpverlening heeft afgesproken, dat de hulpverlening het vervoer en de opvang personen met verward gedrag overneemt. Op deze terreinen heeft de hulpverlening belangrijke stappen gezet.

Dat betekent overigens niet dat de politie zich helemaal terugtrekt op dit terrein; als er overlast is, treedt de politie op. Dat geldt ook als er gevaarlijke situaties ontstaan voor hulpverleners , andere burgers of de persoon zelf.

Gemeenten in Gelderland
De Nijmeegse gemeente staat bovenaan qua meldingen van personen met verward gedrag in Gelderland met 1288 meldingen. Arnhem staat op de tweede plaats met ruim 1000 meldingen. Andere gemeenten waaronder de gemeente Rheden, Duiven, Apeldoorn en Zutphen zijn terug te vinden in onderstaande link.

ZIE OOK: Aantal meldingen van verwarde personen per gemeenten

Problemen vroeg herkennen…
De stijging van het aantal overlastmeldingen is volgens de politie voor een belangrijk deel te verklaren dat er nog verbeteringen kunnen worden doorgevoerd op preventief gebied. Overlastgedrag heeft vaak een dieperliggende oorzaak die met zorg en maatschappelijke ondersteuning moet worden aangepakt. In een heel vroeg stadium kunnen deze problemen worden herkend en dat gebeurt ook door de buurt, de huisarts maar ook door de politie. Als die signalen een goede opvolging krijgen, kunnen problemen (zoals overlast) voorkomen worden.

… en snel aanpakken
Dit vraagt om een betere organisatie van de vroegsignalering en een tijdige interventie. Juist om die reden heeft het bestuur en de hulpverlening in de eenheid Oost-Nederland het voortouw genomen om te komen tot een sluitender systeem van zorg en ondersteuning. Dit gebeurt onder regie van het bestuur waarbij op districtsniveau met elkaar wordt afgestemd. De burgemeester van de gemeente Borne (de heer Welten) alsmede de Zwolse wethouder Zorg (mevrouw Vedelaar) trekken dit project voor Oost-Nederland.

Strafbaar feit of suïcide
Personen die in verwarde toestand een strafbaar feit pleegden, zijn niet in deze cijfers opgenomen; dat geldt ook voor personen die suïcide pleegden (of een poging daartoe deden). Overigens veroorzaken lang niet alle personen met verward gedrag overlast en komen deze daarom ook niet allemaal in aanraking met de politie. Oost-Nederland volgt met de cijfers de landelijke trend.

Voor het laatste nieuws uit de regio volg je ons op Facebook