Politie: PTSS-zorg steeds meer op orde

Geplaatst op 11 augustus 2017, om 20:59 uur

GELDERLAND– De politie heeft bij het proces van erkenning van PTSS als beroepsziekte en de begeleiding van getroffen politiemedewerkers de afgelopen jaren grote stappen gezet. De korpsleiding blijft hierin investeren, onder meer door het Meldpunt PTSS te versterken en leidinggevenden te trainen in het herkennen van symptomen. Met een aantal oud-politiemedewerkers met PTSS zijn nu regelingen getroffen en voor de resterende langlopende zaken wordt voor het einde van dit jaar een oplossing verwacht.

De zorg voor politiemensen met PTSS is de afgelopen 2,5 jaar verbeterd. Er is erkenning voor de aandoening en de begeleiding is verbeterd, zowel bij de behandeling van PTSS als bij de afhandeling van schade. De korpsleiding vindt het van groot belang om collega’s met PTSS de juiste zorg te kunnen bieden. Daarom heeft de KL onlangs besloten om het Meldpunt PTSS te versterken met mankracht en vaste formatieplaatsen. Daarnaast worden leidinggevenden getraind op het vroeg kunnen signaleren van o.a. PTSS. Er zijn echter 42 oud-politiemedewerkers die al lang op compensatie wachten, omdat zij nog een restschadeprocedure hebben lopen. Van deze groep is met 14 oud-politiemedewerkers een regeling getroffen. Voor de overige 28 voormalige politiemedewerkers wordt ernaar gestreefd om de schadeafhandeling voor het einde van het jaar af te handelen.

Meldpunt PTSS

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een aandoening die je kunt oplopen door onverwachte, schokkende en levensbedreigende gebeurtenissen. Politiemedewerkers krijgen dagelijks te maken met ernstige incidenten die in sommige gevallen psychisch een diepe wond kunnen slaan en zoveel stress oproepen, dat het dagelijks leven ernstig wordt verstoord. Het is voor de politie cruciaal dat al haar medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Als PTSS zich wel voordoet dan biedt het Meldpunt PTSS van de politie ondersteuning. Casemanagers zorgen voor goede ondersteuning en doorverwijzing naar de juiste zorgspecialist. Ze begeleiden politiemedewerkers in het ingewikkelde proces en helpen ze met onder andere arbeidsdeskundigen om zo goed als mogelijk te re-integreren.

VIDEOBLASTER.showTag('ndm_gelrenieuws_videoblaster');

Rechtspositie en restschade
Sinds 2015 zijn er ruim duizend politiemedewerkers, bij wie PTSS als beroepsgerelateerde ziekte is erkend. Deze mensen hebben zich bij het landelijk meldpunt gemeld met een medische indicatie. Met 900 politiemedewerkers is intussen overeenstemming bereikt. Met honderd is de politie er nog niet uit. Het gaat daarbij niet om het rechtspositionele deel. Zij houden de werkgever verantwoordelijk voor een restschade.

Erfenis
Daarnaast zijn er 42 oud-politiemedewerkers die al heel lang op erkenning en compensatie van restschade wachten. Deze zaken zijn een erfenis uit de tijd van de regionale korpsen. Helaas werd met PTSS niet in elk korps op dezelfde manier omgegaan. Over de aandoening was in die tijd ook veel minder bekend. Preventie en nazorg verschilde per korps en was doorgaans minder goed geregeld. Onder oud-korpschef Bouman hebben politiemensen met PTSS meer erkenning gekregen. Het besef is doorgedrongen dat we als maatschappij en als politie een verantwoordelijkheid richting deze mensen hebben. We hebben afgesproken om voor hen af te wijken van het huidige beleid en ze apart en met voorrang te behandelen. Veertien van deze “oude dossiers” zijn intussen behandeld. Het streven is om eind van het jaar alle oude dossiers opgelost te hebben.

Feiten en cijfers over PTSS binnen de politie
In totaal heeft de politie 39 miljoen uitgekeerd aan collega’s met PTSS. Dit betreffen rechtspositionele afspraken.
In 2016 heeft de politie 13,8 miljoen uitgekeerd aan collega’s met PTSS.
In totaal heeft de politie 2,7 miljoen uitgekeerd aan aansprakelijkheid/restschade.
Er zijn op dit moment 1000 PTSS-dossiers, waarvan er circa 900 zijn afgehandeld.
De politie wordt door ongeveer 140 collega’s aansprakelijk gesteld voor restschade. Onderdeel van deze groep zijn 42 oude dossiers. Van deze 42 oude dossiers zijn er 14 afgehandeld. 28 dossiers moeten nog worden afgehandeld. Naast de 42 oude dossiers zijn er dus nog circa 100 collega’s die de werkgever aansprakelijk stellen voor restschade en van wie de zaak nog moet worden behandeld. De dossiers van deze medewerkers zijn in behandeling bij de verzekeraar van de politie.