Kritiek op capaciteit en bedrijfsvoering speciale politiediensten

Geplaatst op 17 oktober 2017, om 10:15 uur

REGIO – Het AD schrijft dinsdagochtend in een artikel over “gebrek aan mankracht” en “bureaucratische rompslomp” bij de Landelijke Eenheid (LE) en het Politiedienstencentrum (PDC). De krant baseert zich op gesprekken met Richard Bronswijk, voorzitter van de ondernemingsraad van de LE en NPB-voorzitter Jan Struijs.

De kritiek op het gebrek aan service en operationele kennis bij het PDC is volgens het artikel fors. Daarnaast wordt gesproken over een schrijnend personeelstekort bij de Dienst Speciale Interventies (DSI), de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) en Dienst Landelijke Operationele Samenwerking (DLOS).

VIDEOBLASTER.showTag('ndm_gelrenieuws_videoblaster');

Vacatures
Willem Woelders, plaatsvervangend politiechef bij de Landelijke Eenheid: ‘Twee jaar geleden had de Landelijke Eenheid honderden vacatures. Dit aantal is intussen teruggebracht tot zo’n honderd. Het vervullen van het merendeel van de vacatures is gelukt omdat de LE in vergelijking met de andere eenheden meer kon openstellen. Er wordt hard gewerkt om ook de resterende vacatures in te vullen, door onder meer banenmarkten te organiseren.’

Keuzes
De politie is een flexibele organisatie die moet meebewegen met de maatschappij die een aanpak op maat vraagt.  Dit laat onverlet dat de politie altijd keuzes moet maken in haar werkzaamheden. Ontwikkelingen in de samenleving, zoals migratieproblematiek, de groei van cybercrime en terrorisme dreiging vragen om herschikking van capaciteit. Keuzes die in overleg met het gezag worden gemaakt. 

Woelders: ‘Ondanks de vacatures was de veiligheid in Nederland altijd gewaarborgd. We zetten de mensen daar in waar ze nodig zijn om de veiligheid te dienen. Het moge duidelijk zijn dat we natuurlijk graag alle vacatures bezet zien, zodat er een betere verdeling komt van bijvoorbeeld de werkdruk.’ 

Werving en selectie
Er is op dit moment sprake van vacatureruimte bij de specialistische diensten DSI en DBB (voormalige DKDB). Dit is helaas geen nieuw gegeven; ook voor de vorming van de nationale politie was dit al een grote opgave. Woelders: ‘We  zijn bezig met de werving en selectie van nieuwe medewerkers, zowel binnen als buiten de politie. Vorig weekend was er bijvoorbeeld nog een groot intern career event waar 350 belangstellenden voorlichting hebben gehad over het werk van deze diensten.’ Daarnaast wordt gewerkt aan een passend instroom- en doorstroombeleid voor de DSI en DBB, om de bezetting van deze specialistische diensten op peil te krijgen én te houden.  

Bedrijfsvoering
Gerrit den Uyl is directeur bij het PDC. Hij reageert op de zorgen rond de bedrijfsvoering: Binnen de politie en zeker bij de bedrijfsvoeringsonderdelen is men zich bewust van het feit dat de specialistische taken ook vragen om speciale voorzieningen. Dit vraagt een nauw overleg tussen de diverse specialistische onderdelen van de LE en de onderdelen van de bedrijfsvoering. Dat heeft ertoe geleid dat er inmiddels een speciaal team binnen het PDC is dat de heimelijke operaties ondersteunt. Het afgelopen jaar zijn er meer stappen gezet (bijvoorbeeld bij het afschermen van specialistische diensten, het vervullen van een groot aantal vacatures, de aanschaf van bijzonder materiaal), maar we zien ook dat het noodzakelijk is om nog tot stevige verbetering te komen. Hier wordt hard aan gewerkt’, aldus Den Uyl.

Hij vat samen: ‘De afgelopen jaren is de politie gereorganiseerd. Daar zijn goede dingen uitgekomen, zoals de efficiëntere centrale inkoop. Maar daar komen soms ook knelpunten uit voort. We leren en verbeteren hierin, dagelijks.’

Urgentie
Woelders besluit met de woorden dat hij niet wil bagatelliseren. ‘Natuurlijk herkennen we de problematiek. Maar dit soort ingewikkelde processen kosten tijd en we kunnen geen ijzer met handen breken. De wil om het op te lossen, is er echt. Die urgentie voel ik bij iedereen. Ik wil dus niets afdoen aan de zorgen die er zijn, maar wel duidelijk maken dat er achter de schermen heel veel gebeurt.’

Voor het laatste nieuws uit de regio volg je ons op Facebook