Provincie neemt maatregelen tegen afvalverwerker Ter Horst in Varsseveld

Geplaatst op 28 juli 2018, om 13:34 uur

VARSSEVELD – Na meerdere incidenten afgelopen tijd bij afvalverwerker Ter Horst in Varsseveld grijpt de provincie in. De provincie heeft een bestuursdwang opgelegd, zoals dat heet. Het bedrijf mag onder andere per direct geen afval meer innemen.

ZIE OOK: Diverse overtredingen geconstateerd bij afvalverwerker in Varsseveld

VIDEOBLASTER.showTag('ndm_gelrenieuws_videoblaster');

Afgelopen tijd zijn er meerdere incidenten naar buiten gekomen bij het bedrijf. Zo was er op 12 juli een grote inval waarbij meerdere overheidsdiensten de situatie hebben gecontroleerd. Hierna was er op 26 juli een hele grote brand in een afvalberg. Broei was hierbij de vermoedelijke oorzaak.

ZIE OOK: Grote brand in afvalberg bij Ter Horst in Varsseveld

De maatregel die de provincie nu heeft opgelegd is dat het bluswater direct moet worden afgevoerd. Ook mag er per direct geen bedrijfsafval meer worden ingenomen en moet het bedrijfsafval zo snel mogelijk, uiterlijk vanaf 30 juli, worden opgeruimd en naar de vuilverbranding worden afgevoerd.

Situatie terugbrengen
Met de maatregel wil provincie Gelderland ervoor zorgen dat de overtredingen bij Ter Horst zo snel mogelijk worden beëindigd en alleen nog de hoeveelheid afval wordt opgeslagen conform de vergunning. Dit is maximaal 500m3 bedrijfsafval. Overig afval zoals GFT van gemeente mogen nog wel in de hal worden opgeslagen net zoals plastic huishoudafval en puin nog mag worden ingenomen tot aan de vergunde hoeveelheid. Voordat het afval vervoerd kan worden moet eerst de brand echt uit zijn. Hiervoor nam de gemeente Oude IJsselstreek een maatregel om dit te borgen.

Toekomst
Er wordt ook gewerkt aan de toekomst door het vernieuwen van de vergunning in afstemming met de ondernemer. Het ophalen, verwerken en afvoeren van huisvuil en bedrijfsafval is van groot maatschappelijk belang. Dit moet zorgvuldig en in overeenstemming met wetgeving gebeuren. Het actualiseren van de vergunning gebeurt zoveel mogelijk in afstemming tussen overheden, ondernemer en omgeving.

De provincie heeft de maatregel opgelegd met bestuursdwang. Dat betekent dat de provincie de overtreding kan beëindigen op kosten van de overtreder. Er is geen boete opgelegd.