Grondwater te kort nog steeds 300mm: sproeiverbod verlengd

Geplaatst op 9 oktober 2018, om 14:53 uur

foto: PixabayDIEREN / APELDOORN – Het onttrekkingsverbod voor het grondwater wordt nog verlengd tot en met 15 november, zo laat Waterschap Vallei en Veluwe weten. In hun werkgebied is het neerslagtekort nog steeds rond de 300 mm neerslag.

Het heeft volgens de Waterschap de afgelopen weken nog te weinig geregend om het (grond)watertekort te kunnen aanvullen. Het watersysteem heeft zich dus nog onvoldoende kunnen herstellen na de lange periode van droogte. Zo zijn de hoger gelegen beken nog steeds vrijwel droog. Om het Apeldoorns kanaal op peil te houden is aanvoer van water vanuit de IJssel bij Dieren nog nodig. En ook de noodpompen bij Gemaal Terwolde kunnen nog niet weg omdat het waterpeil in het achterliggende gebied nog niet stabiel is.

Niet genoeg neerslag
De komende weken wordt niet veel neerslag verwacht, dus op korte termijn herstellen de grondwaterstanden zich niet. “Van de regen die wel valt, verdampt nog steeds een deel. De rest van dat regenwater zakt maar voor een klein deel de bodem in en bereikt niet het dieper gelegen grondwater. Een verdere verlaging van de waterstanden is ontoelaatbaar voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit en de grondwaterstand. Pas als de grondwaterstand normaliseert, gaat het watersysteem weer normaal functioneren.” Aldus Waterschap Vallei en Veluwe. “Wanneer dat zal zijn, is nog niet duidelijk.”

Het onttrekkingsverbod wordt pas opgeheven na een goed zichtbare verbetering van het grondwaterpeil, zo meldt het Waterschap Vallei en Veluwe, zij blijven de situatie in de gaten houden.