Politie Oost-Nederland ontslaat leidinggevende

Geplaatst op 1 juni 2022, om 05:30 uur

Oost-Nederland – De leiding van de politie Oost-Nederland heeft een leidinggevende uit de eenheid ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim. Uit een intern onderzoek bleek dat de man een relatie heeft onderhouden met een kwetsbare medewerkster voor wie hij verantwoordelijk was.

Toen er signalen binnenkwamen over mogelijk ongewenst gedrag, startte het team VIK (Veiligheid, Integriteit en Klachten) van de politie in juni 2021 een disciplinair onderzoek. De leidinggevende werd buiten functie gesteld. Uit het onderzoek bleek dat er sprake was van een relatie met een kwetsbare medewerkster van wie de personeelszorg aan hem was toevertrouwd. Michel de Roos van de Eenheidsleiding in Oost-Nederland daarover: “Een leidinggevende heeft een voorbeeldfunctie en heeft een gezagsverhouding met mensen aan wie hij leiding geeft. Hij is verantwoordelijk voor een vertrouwde werkomgeving. Het gedrag dat we hebben geconstateerd doet daar op grove wijze afbreuk aan. Vandaar het besluit om hem te ontslaan.” Ook wordt de leidinggevende verweten dat hij niet transparant is geweest over wat er speelde, terwijl de politie dit juist van leidinggevenden verwacht om te voorkomen dat zij in een kwetsbare positie terechtkomen en er onrust ontstaat op de werkvloer.

VIDEOBLASTER.showTag('ndm_gelrenieuws_videoblaster');

 

“Het is belangrijk dat voor iedereen binnen de politieorganisatie duidelijk is waar onze grens ligt met betrekking tot omgangsvormen en dat gedrag dat over die grens gaat consequenties heeft.”

 

Veilige en vertrouwde werkomgeving

De politieorganisatie pakt grensoverschrijdend(e) omgangsvormen en gedrag structureel aan, ongeacht of het om medewerkers of leidinggevenden gaat. “Medewerkers mogen er op rekenen dat we er alles aan doen om te zorgen dat ze hun werk in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen uitvoeren. Tegelijk is het belangrijk dat voor iedereen binnen de politieorganisatie duidelijk is waar onze grens ligt met betrekking tot omgangsvormen en dat gedrag dat over die grens gaat consequenties heeft”, aldus Michel de Roos