Provincie Gelderland mag wolf voorlopig niet verstoren met paintballgeweer

Geplaatst op 23 mei 2024, om 18:10 uur

ERMELO – Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft de vergunning voor het opzettelijk verstoren van de wolf op de Noord-Veluwe met een paintballgeweer onvoldoende onderbouwd. Dit is het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter. De Faunabescherming, die de zaak aanspande om te voorkomen dat de wolf opzettelijk wordt verstoord, stelt dat er geen sprake is van afwijkend gedrag bij de wolf of dat dit eerst verder onderzocht moet worden. Volgens de Faunabescherming is er geen noodzaak om de wolf te verstoren in het belang van de openbare veiligheid en zijn er alternatieve manieren om de wolf te beschermen en voedselconditionering te voorkomen. De voorzieningenrechter oordeelt dat de provincie haar standpunt onvoldoende heeft onderbouwd en wijst het verzoek om een voorlopige voorziening toe. Dit betekent dat de Faunabeheereenheid Gelderland voorlopig geen paintballgeweer mag gebruiken om de wolf af te schrikken.

Sinds eind januari 2024 hebben het Wolvenmeldpunt en de provincie regelmatig meldingen ontvangen over minstens één jonge wolf met geringe schuwheid ten opzichte van mensen en voertuigen in de omgeving van ‘Het Leuvenumse Bos’ en Speuld in Ermelo. De provincie vermoedt dat de wolf is gevoerd en vond het noodzakelijk om in te grijpen om de openbare veiligheid te waarborgen door middel van een paintballgeweer, zodat de wolf weer schuw zou worden. Daarom verleende de provincie een vergunning voor het verstoren van wolven met afwijkend gedrag in diverse gemeenten op de Noord-Veluwe, geldig voor een periode van 18 maanden.

VIDEOBLASTER.showTag('ndm_gelrenieuws_videoblaster');

De voorzieningenrechter oordeelt echter dat de provincie onvoldoende heeft onderbouwd dat de wolf afwijkend gedrag vertoont en dat ingrijpen noodzakelijk is voor de openbare veiligheid. Ook is onvoldoende aangetoond waarom een vergunning voor de hele Noord-Veluwe en voor 18 maanden nodig is, en waarom er geen bevredigende alternatieven zijn. Het is niet duidelijk welke concrete maatregelen de provincie heeft genomen om de wolf te beschermen en om voeren te voorkomen. Daarom maakt het bezwaar van de Faunabescherming een redelijke kans van slagen en is de vergunning voor het verstoren van de wolf geschorst. De voorzieningenrechter schorst daarom het besluit van de provincie tot 6 weken na de bekendmaking van de beslissing op bezwaar.

Er loopt een procedure voor de behandeling van het bezwaar van de Faunabescherming tegen het besluit van de provincie om de wolf met een paintballgeweer te mogen verstoren. De provincie behandelt dit bezwaar. Tegen de beslissing op bezwaar kan binnen 6 weken beroep worden aangetekend bij de rechtbank. Tijdens het bezwaar heeft de Faunabescherming de rechter gevraagd om het besluit te schorsen.

Foto: Ter Illusie