Zutphen van start met handhaving drankverbod

Geplaatst op 10 januari 2014, om 14:48 uur

ZUTPHEN – De gemeente Zutphen heeft de vragen beantwoord in ons eerder onderzoek over nu nieuwe drankverbod handhaving. Ook Zutphen is begonnen met controles uitvoeren.

De gemeente Zutphen geeft aan dat ze één toezichthouder heeft. In tegenstelling de gemeente Arnhem die acht toezichtenhouders in dienst heeft genomen ‘’Door de verhoging van de leeftijdsgrens stelt de gemeente een toezichthouder aan die vanaf 1 januari 2014 optreedt als BOA en samenwerkt met de politie.’’

VIDEOBLASTER.showTag('ndm_gelrenieuws_videoblaster');

De toezichthouder zal met name in de eerste periode zich gaan richten op het maken van afspraken met inrichtingen en lokaliteiten waar veel jongeren komen. In het bijzonder is daarbij aandacht voor de sportverenigingen in de gemeente. Op deze wijze wordt in de komende periode het gesprek aangegaan over de wijze waarop de verschillende horeca-inrichtingen hun verantwoordelijkheid invullen. Daarna zal het toezicht en de handhaving geïntensiveerd worden.

Het Preventie- en Handhavingsbeleid van de gemeente Zutphen zal in de eerste helft van 2014 vormgegeven worden. In dit traject wordt ook het sanctiebeleid herzien. Daarin wordt nadere invulling gegeven aan de vervolgstappen bij overtreding.

De gemeente Zutphen ondersteunt de verhoging van de leeftijdsgrens. ‘’Wetenschappelijk inzichten hebben de schadelijke effecten van alcohol op de hersenen in de groei aangetoond.’’ Naar aanleiding hiervan heeft het rijk de leeftijdsgrens voor alcohol onder jongeren verhoogd tot 18 jaar.