REGIO: Actie politie te water sluit boetes niet uit

Geplaatst op 27 juli 2017, om 21:41 uur

REGIO – Een aantal politiemedewerkers van de Landelijke Eenheid deelt de komende tijd geen boetes uit op het water. Niettemin blijft de kans op een bekeuring aanwezig, aangezien agenten van andere korpsonderdelen daar wel actief blijven handhaven. Uitgangspunt blijft dat iedereen zich aan de regels dient te houden. Boete of geen boete.

Namens collega’s van de Landelijke Eenheid (LE), die politietaken op het water verrichten, hebben de politievakorganisaties NPB, ACP en ANPV protestacties aangekondigd die duren tot donderdag 31 augustus. Uitzonderlijke situaties daargelaten zullen de agenten geen bekeuringen uitschrijven aan de kust en op een deel van de binnenwateren. Met tussenpozen voeren de LE-collega’s al enige maanden actie. Zij vinden onder meer dat de gewenste invulling van hun functie uitblijft.

Reactie korpsleiding
Dat een deel van de politie te water geen boetes uitdeelt, ontslaat recreanten en beroepsvaart niet van de plicht om zich aan de regels te houden, stelt de korpsleiding in een reactie. Los daarvan is de kans op een bekeuring na een overtreding op het water nog altijd aanwezig. Naast de betreffende collega’s van de Landelijk Eenheid houden ook collega’s van de tien regionale eenheden toezicht op rivieren en meren. Bijvoorbeeld in gebieden met veel recreatievaart, zoals in Friesland, maar ook in grote en kleine havens. Deze agenten blijven als de situatie daarom vraagt wel degelijk boetes uitdelen.

De korpsleiding geeft aan dat zij al tegemoetgekomen is aan een deel van de wensen van de medewerkers bij de Landelijke Eenheid. Zij blijft bereid om in goed overleg samen te zoeken naar mogelijkheden om de verschillen te overbruggen.